Slovak English German Russian
  • obr4.jpg
  • pohlad1.jpg
  • pohlad2.jpg
  • pohlad3.jpg

Úradná tabuľa

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok s aktuálnou úradnou tabuľou obce Brezovica nad Torysou.

Čítať ďalej...

Obecné aktuality

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok s aktuálnym aktualitami obce Brezovica nad Torysou.

Čítať ďalej...

Liturgický prehľad sv. omší

kostol

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok s aktuálnym liturgickým prehľadom sv. omší.

Čítať ďalej...

Voľby do VÚC

volby do vuc

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok s aktuálnymi informáciami o voľbách do vúc.

Čítať ďalej...

Aktualizované články

Dohoda č.17 ,,Praxou k zamestnaniu"
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku.
Záverečný účet za rok 2016.
Hlavný kontrolór Obce Brezovica
Zámer predaja hodný osobitného zreteľa
Zámer predaja hodný osobitného zreteľa
Zámer predaja hodný osobitného zreteľa
Zámer predaja hodný osobitného zreteľa
Zámer predaja hodný osobitného zreteľa
Zámer predaja hodný osobitného zreteľa
Zámer predaja hodný osobitného zreteľa
NAVRH VZN č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Rozpočet Obce Brezovica na rok 2017
Hlavný kontrolór Obce Brezovica.
Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Brezovica, na ktorý sa vzťahuje predaj hodný osobitného zreteľa.
Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Brezovica, na ktorý sa vzťahuje predaj hodný osobitného zreteľa.
Oznam o voľnom byte v bytovom dome.
Záverečný účet obce Brezovica za rok 2015
Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Brezovica
Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Brezovica
Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Brezovica
Rozhodnutie Okresného úradu Sabinov – odbor životné prostredie k PHSR na roky 2015 -2023.
VZN obce Brezovica o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Brezovica.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Brezovica na roky 2015 -2023.
Oznámenia o strategickom dokumente PHSR 2015-2023
Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Brezovica
Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Brezovica o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie...
Schváleny rozpočet obce na rok 2016
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Brezovica.
Daň z nehnuteľností 2015 - informácia
01:22, 20th October 2017
«  november 2017  »
ponutostrštvpiasobned
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

IOMO

Čarnohurec 2016
Deň otcov 2016
MŠ Besiedka Vianoce 2016
Úcta k starším 2016