Slovak English German Russian

OBEC BREZOVICA MATRIČNÝ ÚRAD

Tel.: 051-4591554, Fax : 051- 4591554, E-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Marta Miková
Náplň práce:

 • vedie knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí,
 • vedie index zápisov do matričných kníh,
 • vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi,
 • zapisuje do matriky po písomnom súhlase krajského úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín,
 • vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine,
 • plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami pripravuje vykonanie obradu na uzavretie manželstva pred matričným úradom,
 • pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
 • povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek matričným úradom, ak je ohrozený život toho, kto chce uzavrieť manželstvo,
 • posudzuje žiadosť o odpustenie predloženia ťažko zaobstarateľných dokladov potrebných na uzavretie manželstva,
 • vydáva potvrdenie na uzavretie manželstva v cudzine,
 • prijíma oznámenie manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie,
 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určenie otcovstva k dieťaťu, ak je už počaté,
 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky,
 • podáva oznámenie na súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov,
 • podáva na súd návrh na určenie mena a priezviska, ak sa rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku,
 • vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
 • pripravuje podklady na zápis matričných udalostí , ktoré nastali v cudzine do osobitnej matriky,
 • vydáva žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa aj o príspevok na pohreb,
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,
 • pripravuje na odovzdanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok,
 • vykonáva práce vyplývajúce zo zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o slobodnom prístupe k informáciám),
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách v zmysle zákona NR SR č. 599/2001 Z.z,
 • vykonáva osvedčovanie údajov na žiadosti o výpis a odpis z registra trestov podľa zákona NR SR č. 418/2002 Z.z..

Čo môžete vybaviť

 Na MATRIKE vybavite viac

Úradné hodiny:

Pondelok:

8:00 – 12:00 hod.

13:00 – 16:00 hod.

Utorok:

nestránkový deň

Streda:

8:00 – 12:00 hod.

13:00 – 17:00 hod.

Štvrtok:

8:00 - 12:00 hod.  

13:00 – 16:00 hod.

Piatok:

8:00 – 12:00 hod.

13:00 – 15:00 hod.