Slovak English German Russian

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

Špeciálna volebná komisia.

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

Referát správy daní a poplatkov


Adresa: OcÚ Brezovica, Brezovica č. 59, 082 74 Brezovica
Tel.: 051/459 15 54,

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Náplň práce:

  • Zabezpečovanie správy dane z nehnuteľností
  • Tvorba, aktualizácia a priebežné dopĺňanie vnútorných predpisov, usmernení a všeobecne záväzných nariadení
  • Vybavovanie agendy vo vymedzenej oblasti samosprávy /vedenie pokladne a pokladničnej agendy/
  • Zabezpečovanie správy miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, dane za psa, dane za verejné priestranstvá

Referát správy daní a poplatkov

V zmysle § 2 zákona č.582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov spravuje miestne dane:

  • daň z nehnuteľností
  • daň za psa
  • miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
Všeobecné záväzné nariadenie obce Brezovica o miestnych daniach
Žiadosť o zniženie a odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2021.
Dodatok č.1-2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2-2019 k miestnym daniam a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Dodatok č.2/2021 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Brezovica č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady