Slovak English German Russian

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok s aktuálnou úradnou tabuľou obce Brezovica nad Torysou.

Čítať ďalej...

Referát správy daní a poplatkov


Adresa: OcÚ Brezovica, Brezovica č. 59, 082 74 Brezovica
Tel.: 051/459 15 54,

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Náplň práce:

  • Zabezpečovanie správy dane z nehnuteľností
  • Tvorba, aktualizácia a priebežné dopĺňanie vnútorných predpisov, usmernení a všeobecne záväzných nariadení
  • Vybavovanie agendy vo vymedzenej oblasti samosprávy /vedenie pokladne a pokladničnej agendy/
  • Zabezpečovanie správy miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, dane za psa, dane za verejné priestranstvá

Referát správy daní a poplatkov

V zmysle § 2 zákona č.582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov spravuje miestne dane:

  • daň z nehnuteľností
  • daň za psa
  • miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
Všeobecné záväzné nariadenie obce Brezovica o miestnych daniach
Žiadosť o zniženie a odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2021.
Dodatok č.1-2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2-2019 k miestnym daniam a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Dodatok č.2/2021 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Brezovica č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady