Slovak English German Russian

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

Špeciálna volebná komisia.

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

P.Č. Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
1. 12.1.2011 Zmluva s Komunálne služby s.r.o. Stiahnúť zmluvu ako pdf
2. 13.1.2011 Zmluva s Orange Slovensko a.s. Stiahnúť zmluvu ako pdf
3. 27.1.2011 Zmluva s SPP Bratislava a.s. Stiahnúť zmluvu ako pdf
4. 29.1.2011 Dodatok č.1 k MZ 4 2010 OT Brezovica - ORIMTENDER Stiahnúť zmluvu ako pdf
5. 31.1.2011 Dodatok č.2-2011 k ZoD č.235-06-10-HSV PEhAES Stiahnúť zmluvu ako pdf
6. 15.2.2011 Zmluva s K.A.A.C. s.r.o. Stiahnúť zmluvu ako pdf
7. 29.2.2011 Zmluva s T-Com Bratislava Stiahnúť zmluvu ako pdf
8. 29.2.2011 Zmluva o poskyt. soc. služby M S Stiahnúť zmluvu ako pdf
9. 1.3.2011 Zmluva s Winston Bratislava Stiahnúť zmluvu ako pdf
10. 2.3.2011 Zmluva s SK-nic Stiahnúť zmluvu ako pdf
11. 24.3.2011 Dodatok o poskyt. soc. služby I K Stiahnúť zmluvu ako pdf
12. 6.4.2011 Zmluva o poskytnutí NFP - Revitalizácia centra obce Stiahnúť zmluvu ako pdf
13. 31.5.2011 Zmluva o poskyt. soc. služby F G Stiahnúť zmluvu ako pdf
14. 5.6.2011 Nájomná zmluva MaryteX Stiahnúť zmluvu ako pdf
15. 5.6.2011 Nájomná zmluva Sontag P. Stiahnúť zmluvu ako pdf
16. 28.6.2011 Zmluva s Východoslovenská Distribučná a.s. Stiahnúť zmluvu ako pdf
17. 30.6.2011 Dodatok č.1/2011 k zmluve č.OS-Br 3/2009 o poskytovaní sociálnej služby Stiahnúť zmluvu ako pdf
18. 1.7.2011 Dodatok č.1 k NZ MaryteX Stiahnúť zmluvu ako pdf
19. 4.7.2011 Zmluva č.50-000043742PO2011 o dodavke vody z verejneho vodovodu Stiahnúť zmluvu ako pdf
20. 12.7.2011 Zmluva s folklórnym súborom Železiar Stiahnúť zmluvu ako pdf
21. 13.7.2011 Zmluva o prevode časti obchodného podielu Stiahnúť zmluvu ako pdf
22. 14.7.2011 Zmluva s Orim Tender s.r.o. Stiahnúť zmluvu ako pdf
23. 15.7.2011 Zmluva o kúpe auta Stiahnúť zmluvu ako pdf
24. 1.8.2011 Zmluva s Kooperativa poisťovňa a.s. Stiahnúť zmluvu ako pdf
25. 29.8.2011 Zmluva s SPP Bratislava a.s. Stiahnúť zmluvu ako pdf
26. 31.8.2011 Zmluva č. OS - Br 3/2011 o poskytovaní sociálnej služby Stiahnúť zmluvu ako pdf
27. 1.9.2011 Zmluva o nájme bytu Vašák Stiahnúť zmluvu ako pdf
28. 5.9.2011 Zmluva s SPP Bratislava a.s. Stiahnúť zmluvu ako pdf
29. 7.9.2011 Mandátna zmluva o prácach na cestách obce Brezovica Stiahnúť zmluvu ako pdf
30. 9.9.2011 Zmluva o poskytnutí prepravných služieb Stiahnúť zmluvu ako pdf
31. 9.9.2011 Zmluva s IFOsoft Prešov Stiahnúť zmluvu ako pdf
32. 19.9.2011 Zmluva s Východoslovenská Distribučná a.s. Stiahnúť zmluvu ako pdf
33. 22.9.2011 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere Stiahnúť zmluvu ako pdf
34. 19.9.2011 Dodatok č.4k NZ Rímska M.. Stiahnúť zmluvu ako pdf
35. 12.10.2011 Zmluva o dielo Stiahnúť zmluvu ako pdf
36. 12.10.2011 Dodatok č.1 ZoD Ján Zeman Stiahnúť zmluvu ako pdf
37. 25.10.2011 Zmluva o prenajatí plochy pre reklamu CARDO 03 Stiahnúť zmluvu ako pdf
38. 2.11.2011 Zmluva o nájme bytu Číz Stiahnúť zmluvu ako pdf
39. 2.11.2011 Zmluva ZoD Brezovica a EUROVIA SK, a.s. Stiahnúť zmluvu ako pdf
40. 9.11.2011 Zmluva s KÚ - Prešov Stiahnúť zmluvu ako pdf
41. 15.11.2011 Zmluva o nájme bytu Oľšavská Stiahnúť zmluvu ako pdf
42. 15.11.2011 Zmluva o nájme bytu Strelec Stiahnúť zmluvu ako pdf
43. 15.11.2011 Zmluva s Východoslovenská Distribučná a.s. Stiahnúť zmluvu ako pdf
44. 16.11.2011 Zmluva s Východoslovenská Distribučná a.s. Stiahnúť zmluvu ako pdf
45. 29.11.2011 Zmluva s Brantner Nova Stiahnúť zmluvu ako pdf
46. 1.12.2011 Dodatok k zmluve o nájme bytu Jacko O Stiahnúť zmluvu ako pdf
47. 1.12.2011 Dodatok k zmluve o nájme bytu Jacko M Stiahnúť zmluvu ako pdf
48. 1.12.2011 Palivové drevo Kravec J. Stiahnúť zmluvu ako pdf
49. 1.12.2011 Zmluva s Východoslovenská Distribučná a.s. Stiahnúť zmluvu ako pdf
50. 8.12.2011 Dodatok s Generali Slovensko Stiahnúť zmluvu ako pdf
51. 12.12.2011 Zmluva o poskytovaní právnej pomoci Obec Brezovica Stiahnúť zmluvu ako pdf
52. 19.12.2011 ZoD Brezovica - Dodatok č.1 s Eurovia SK a.s. Stiahnúť zmluvu ako pdf
53. 22.12.2011 Zmluva o nájme bytu Saxová Stiahnúť zmluvu ako pdf