Slovak English German Russian

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok s aktuálnou úradnou tabuľou obce Brezovica nad Torysou.

Čítať ďalej...

P.Č. Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
1. 12.1.2011 Zmluva s Komunálne služby s.r.o. Stiahnúť zmluvu ako pdf
2. 13.1.2011 Zmluva s Orange Slovensko a.s. Stiahnúť zmluvu ako pdf
3. 27.1.2011 Zmluva s SPP Bratislava a.s. Stiahnúť zmluvu ako pdf
4. 29.1.2011 Dodatok č.1 k MZ 4 2010 OT Brezovica - ORIMTENDER Stiahnúť zmluvu ako pdf
5. 31.1.2011 Dodatok č.2-2011 k ZoD č.235-06-10-HSV PEhAES Stiahnúť zmluvu ako pdf
6. 15.2.2011 Zmluva s K.A.A.C. s.r.o. Stiahnúť zmluvu ako pdf
7. 29.2.2011 Zmluva s T-Com Bratislava Stiahnúť zmluvu ako pdf
8. 29.2.2011 Zmluva o poskyt. soc. služby M S Stiahnúť zmluvu ako pdf
9. 1.3.2011 Zmluva s Winston Bratislava Stiahnúť zmluvu ako pdf
10. 2.3.2011 Zmluva s SK-nic Stiahnúť zmluvu ako pdf
11. 24.3.2011 Dodatok o poskyt. soc. služby I K Stiahnúť zmluvu ako pdf
12. 6.4.2011 Zmluva o poskytnutí NFP - Revitalizácia centra obce Stiahnúť zmluvu ako pdf
13. 31.5.2011 Zmluva o poskyt. soc. služby F G Stiahnúť zmluvu ako pdf
14. 5.6.2011 Nájomná zmluva MaryteX Stiahnúť zmluvu ako pdf
15. 5.6.2011 Nájomná zmluva Sontag P. Stiahnúť zmluvu ako pdf
16. 28.6.2011 Zmluva s Východoslovenská Distribučná a.s. Stiahnúť zmluvu ako pdf
17. 30.6.2011 Dodatok č.1/2011 k zmluve č.OS-Br 3/2009 o poskytovaní sociálnej služby Stiahnúť zmluvu ako pdf
18. 1.7.2011 Dodatok č.1 k NZ MaryteX Stiahnúť zmluvu ako pdf
19. 4.7.2011 Zmluva č.50-000043742PO2011 o dodavke vody z verejneho vodovodu Stiahnúť zmluvu ako pdf
20. 12.7.2011 Zmluva s folklórnym súborom Železiar Stiahnúť zmluvu ako pdf
21. 13.7.2011 Zmluva o prevode časti obchodného podielu Stiahnúť zmluvu ako pdf
22. 14.7.2011 Zmluva s Orim Tender s.r.o. Stiahnúť zmluvu ako pdf
23. 15.7.2011 Zmluva o kúpe auta Stiahnúť zmluvu ako pdf
24. 1.8.2011 Zmluva s Kooperativa poisťovňa a.s. Stiahnúť zmluvu ako pdf
25. 29.8.2011 Zmluva s SPP Bratislava a.s. Stiahnúť zmluvu ako pdf
26. 31.8.2011 Zmluva č. OS - Br 3/2011 o poskytovaní sociálnej služby Stiahnúť zmluvu ako pdf
27. 1.9.2011 Zmluva o nájme bytu Vašák Stiahnúť zmluvu ako pdf
28. 5.9.2011 Zmluva s SPP Bratislava a.s. Stiahnúť zmluvu ako pdf
29. 7.9.2011 Mandátna zmluva o prácach na cestách obce Brezovica Stiahnúť zmluvu ako pdf
30. 9.9.2011 Zmluva o poskytnutí prepravných služieb Stiahnúť zmluvu ako pdf
31. 9.9.2011 Zmluva s IFOsoft Prešov Stiahnúť zmluvu ako pdf
32. 19.9.2011 Zmluva s Východoslovenská Distribučná a.s. Stiahnúť zmluvu ako pdf
33. 22.9.2011 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere Stiahnúť zmluvu ako pdf
34. 19.9.2011 Dodatok č.4k NZ Rímska M.. Stiahnúť zmluvu ako pdf
35. 12.10.2011 Zmluva o dielo Stiahnúť zmluvu ako pdf
36. 12.10.2011 Dodatok č.1 ZoD Ján Zeman Stiahnúť zmluvu ako pdf
37. 25.10.2011 Zmluva o prenajatí plochy pre reklamu CARDO 03 Stiahnúť zmluvu ako pdf
38. 2.11.2011 Zmluva o nájme bytu Číz Stiahnúť zmluvu ako pdf
39. 2.11.2011 Zmluva ZoD Brezovica a EUROVIA SK, a.s. Stiahnúť zmluvu ako pdf
40. 9.11.2011 Zmluva s KÚ - Prešov Stiahnúť zmluvu ako pdf
41. 15.11.2011 Zmluva o nájme bytu Oľšavská Stiahnúť zmluvu ako pdf
42. 15.11.2011 Zmluva o nájme bytu Strelec Stiahnúť zmluvu ako pdf
43. 15.11.2011 Zmluva s Východoslovenská Distribučná a.s. Stiahnúť zmluvu ako pdf
44. 16.11.2011 Zmluva s Východoslovenská Distribučná a.s. Stiahnúť zmluvu ako pdf
45. 29.11.2011 Zmluva s Brantner Nova Stiahnúť zmluvu ako pdf
46. 1.12.2011 Dodatok k zmluve o nájme bytu Jacko O Stiahnúť zmluvu ako pdf
47. 1.12.2011 Dodatok k zmluve o nájme bytu Jacko M Stiahnúť zmluvu ako pdf
48. 1.12.2011 Palivové drevo Kravec J. Stiahnúť zmluvu ako pdf
49. 1.12.2011 Zmluva s Východoslovenská Distribučná a.s. Stiahnúť zmluvu ako pdf
50. 8.12.2011 Dodatok s Generali Slovensko Stiahnúť zmluvu ako pdf
51. 12.12.2011 Zmluva o poskytovaní právnej pomoci Obec Brezovica Stiahnúť zmluvu ako pdf
52. 19.12.2011 ZoD Brezovica - Dodatok č.1 s Eurovia SK a.s. Stiahnúť zmluvu ako pdf
53. 22.12.2011 Zmluva o nájme bytu Saxová Stiahnúť zmluvu ako pdf