Slovak English German Russian

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

Špeciálna volebná komisia.

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

P.Č. Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
1. 2.1.2012 Zmluva Brantner Nova Stiahnúť zmluvu ako pdf
2. 2.1.2012 Dodatok č.1 Generali Slovensko Stiahnúť zmluvu ako pdf
3. 9.1.2012 ZoD - Rekonštrukcia chodníka v obci Brezovica Stiahnúť zmluvu ako pdf
4. 25.1.2012 Kúpna zmluva palivové drevo Stiahnúť zmluvu ako pdf
5. 31.1.2012 Zmluva o prenájme zariadenia Konica Minolta Stiahnúť zmluvu ako pdf
6. 12.2.2012 Zmluva o dodávke palivového dreva Stiahnúť zmluvu ako pdf
7. 29.2.2012 Dohoda o poskytnuti príspevku zamestnanosti Stiahnúť zmluvu ako pdf
8. 7.3.2012 Zmluva o dodávke palivového dreva 2 Stiahnúť zmluvu ako pdf
9. 12.3.2012 Dodatok k zmluve o zbere komunálneho odpadu Stiahnúť zmluvu ako pdf
10. 12.3.2012 Dodatok č.2 k NZ Sontag P. Stiahnúť zmluvu ako pdf
11. 12.3.2012 Dodatok č.2 k NZ Združenie B.S. Lahoda Stiahnúť zmluvu ako pdf
12. 13.3.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie pre zveľadenie obce Stiahnúť zmluvu ako pdf
13. 16.3.2012 Zmluva Fárby - Dodatok č.1 Stiahnúť zmluvu ako pdf
14. 16.3.2012 Zmluva Creativ Finance Stiahnúť zmluvu ako pdf
15. 16.3.2012 Zmluva Stavebný dozor Stiahnúť zmluvu ako pdf
16. 16.3.2012 Zmluva o Dielo Brezovica - Ekosvip Stiahnúť zmluvu ako pdf
17. 19.3.2012 Dodatok č.1 ZoD Revitalizácia obce - projektová dokumentácia Stiahnúť zmluvu ako pdf
18. 19.3.2012 Zmluva o nájme bytu Vargová Stiahnúť zmluvu ako pdf
19. 25.3.2012 Zmluva o spolupráci PL-SK Stiahnúť zmluvu ako pdf
20. 27.3.2012 Zmluva o Dielo Pastel s.r.o. Stiahnúť zmluvu ako pdf
21. 11.4.2012 Zmluva o pozemkoch Stiahnúť zmluvu ako pdf
22. 12.4.2012 Dodatok k zmluve o nájme bytu Stoláriková Stiahnúť zmluvu ako pdf
23. 25.4.2012 Zmluva ANNBUS Stiahnúť zmluvu ako pdf
24. 10.5.2012 Zmluva MaryteX Stiahnúť zmluvu ako pdf
25. 1.6.2012 Dodatky k nájomným zmluvám Stiahnúť zmluvu ako pdf
26. 1.6.2012 Zmluva o dielo - Zrubový altánok Stiahnúť zmluvu ako pdf
27. 15.6.2012 Zmluva o Audite Stiahnúť zmluvu ako pdf
28. 29.6.2012 Dodatok č.1 k NZ jún Stiahnúť zmluvu ako pdf
29. 10.7.2012 Zmluva Stieber Stiahnúť zmluvu ako pdf
30. 19.7.2012 Zmluva s VSE a.s. Stiahnúť zmluvu ako pdf
31. 19.7.2012 Zmluva s Grand MONT s.r.o. Stiahnúť zmluvu ako pdf
32. 20.7.2012 Brantner Nova Prenájom Reklamnej PLochy Stiahnúť zmluvu ako pdf
33. 27.7.2012 Zmluva VVS Vecné Bremeno Stiahnúť zmluvu ako pdf
34. 1.8.2012 Dodatok k zmluve mobilný telefón Stiahnúť zmluvu ako pdf
35. 1.8.2012 Dodatok k zmluve Internet Stiahnúť zmluvu ako pdf
36. 1.8.2012 Dodatok k zmluve pevná linka Stiahnúť zmluvu ako pdf
37. 1.8.2012 Dodatok k zmluve Router Stiahnúť zmluvu ako pdf
38. 8.8.2012 Nájomná zmluva ANGOS Sontag G. Stiahnúť zmluvu ako pdf
39. 23.8.2012 Dodatok k zmluve Fábry Stiahnúť zmluvu ako pdf
40. 23.8.2012 Zmluva VVS a.s. BV Stiahnúť zmluvu ako pdf
41. 5.9.2012 Zmluva o dodávke plynu Stiahnúť zmluvu ako pdf
42. 6.9.2012 Zmluva o pripojení VSD Stiahnúť zmluvu ako pdf
43. 21.9.2012 Zmluva Prima Banka Eurofondy Stiahnúť zmluvu ako pdf
44. 1.10.2012 Nájomna zmluva Sudimáková Stiahnúť zmluvu ako pdf
45. 1.10.2012 Zmluva VSD Stiahnúť zmluvu ako pdf
46. 1.10.2012 Príloha č.3 k zmluve VSD Stiahnúť zmluvu ako pdf
47. 1.10.2012 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Stiahnúť zmluvu ako pdf
48. 10.10.2012 Zmluva o spolupráci s ENVI-PAK Stiahnúť zmluvu ako pdf
49. 10.10.2012 Dodatok k zmluve o spolupráci s ENVI-PAK Stiahnúť zmluvu ako pdf
50. 31.10.2012 Kúpna zmluva Molčan Stiahnúť zmluvu ako pdf
51. 31.10.2012 Dodatky č.1 o nájme bytu Dudová, Molčan Stiahnúť zmluvu ako pdf
52. 2.11.2012 Zmluva o nájme bytu Saxová Stiahnúť zmluvu ako pdf
53. 5.11.2012 Zmluva s SPP o dodávke plynu Stiahnúť zmluvu ako pdf
54. 6.11.2012 Zmluva o dielo CBR s.r.o Stiahnúť zmluvu ako pdf
55. 7.11.2012 Nájomna zmluva Žitnay Stiahnúť zmluvu ako pdf
56. 12.11.2012 Dodatok k zmluve mobil úrad Stiahnúť zmluvu ako pdf
57. 6.12.2012 Dohoda s PEhAES Stiahnúť zmluvu ako pdf
58. 10.12.2012 Kúpna zmluva Kaščák Stiahnúť zmluvu ako pdf
59. 11.12.2012 Dodatok č.8 Brantner Nova Stiahnúť zmluvu ako pdf
60. 19.12.2012 Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby Stiahnúť zmluvu ako pdf
61. 19.12.2012 Dodatok č.2 MLK Stiahnúť zmluvu ako pdf
62. 27.12.2012 Zmluva o pôžičke Stiahnúť zmluvu ako pdf