Slovak English German Russian

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

Špeciálna volebná komisia.

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

P.Č. Dátum zverejnenia  Názov zmluvy Stiahnúť
1. 7.1.2013  Kúpna zmluva Kocúrek Stiahnúť ako pdf
2. 14.1.2013  Dohoda UPSVaR Stiahnúť ako pdf
3. 4.2.2013  Zmluva o budúcej zmluve vecného bremena Stiahnúť ako pdf
4. 12.2.2013  Dodatok zmluva Internet Stiahnúť ako pdf
5. 22.3.2013  Dohodu č. 12/§50 - NS/2013 ŠR Stiahnúť ako pdf
6. 2.4.2013  Kúpna zmluva - úžitkové vozidlo Stiahnúť ako pdf
7. 4.4.2013  Zmluva o poskytnutí grantu Stiahnúť ako pdf
8. 25.4.2013  Zmluva o reklame Rimarcik Stiahnúť ako pdf
9. 29.4.2013  Kooperativa zmluvné poistenie Stiahnúť ako pdf
10. 2.5.2013  Zmluva o dielo Porfin Stiahnúť ako pdf
11. 17.5.2013  Zmluva o dielo Stiahnúť ako pdf
12. 1.6.2013  Zmluva Slovgram Stiahnúť 1.časť
Stiahnúť 2.časť
13. 10.6.2013  Nájomná zmluva č.1 2013 Stiahnúť ako pdf
14. 18.6.2013  Zmluva o audite Stiahnúť ako pdf
15. 26.6.2013  Zmluva Prima Banka Stiahnúť ako pdf
16. 29.6.2013  Zmluva o dielo 1844/2013 a1k Stiahnúť ako pdf
17. 29.6.2013  Zmluva o dielo 1846/2013 a1k Stiahnúť ako pdf
18. 29.6.2013  Zmluva o dielo 1847/2013 a1k Stiahnúť ako pdf
19. 18.6.2013  Zmluva Brantner Stiahnúť ako pdf
20. 18.6.2013  Zmluva o dielo 2/2013 Stiahnúť ako pdf
21. 4.7.2013  Zmluva č.5/POD-63/13 Stiahnúť ako pdf
22. 10.7.2013  Príloha č.3 k zmluve VSE Stiahnúť ako pdf
23. 12.7.2013  Zmluva o dielo s Eurovia SK a.s Stiahnúť ako pdf
24. 1.8.2013  Zmluva o poskytnutí dotácie Stiahnúť ako pdf
25. 16.8.2013  Dodatok č.1 VVS Stiahnúť ako pdf
26. 20.8.2013  Dodatok Slovak Telekom Stiahnúť ako pdf
27. 20.8.2013  Dodatok č.4 NZ Jednota SD Stiahnúť ako pdf
28. 22.8.2013  Dodatok č.3 k zmluve o nebytových priestorov Stiahnúť ako pdf
29. 26.8.2013  Zmluva o búducej zmluve vecného bremena Vodovod Stiahnúť ako pdf
30. 27.9.2013  Zmluva o dielo č.3/2013 Stiahnúť ako pdf
31. 27.9.2013  Zmluva o dielo č.4/2013 Stiahnúť ako pdf
32. 27.9.2013  Dodatok č.4 k zmluve o Združení Stiahnúť ako pdf
33. 14.10.2013  Zmluva o výpožičke Stiahnúť ako pdf
34. 24.10.2013  Zmluva o zriadení vecného bremena Stiahnúť ako pdf
35. 28.10.2013  Kúpna zmluva Tkáč Brezovica Stiahnúť ako pdf
36. 8.11.2013  Kúpna zmluva Fedák J. Stiahnúť ako pdf
37. 22.11.2013  Zmluva o poskytovaní služieb Stiahnúť ako pdf
38. 28.11.2013  Kúpna zmluva Rakaš Stiahnúť ako pdf
39. 5.12.2013  VSE príloha č.3 k združenej dodávke elektriny Stiahnúť ako pdf
40. 9.12.2013  Kúpna zmluva - Garden Technik Prešov Stiahnúť ako pdf
41. 13.12.2013  Zmluva o dielo RRAT Oú Brezovica Stiahnúť ako pdf
42. 27.12.2013  Príloha č.3 k zmluve VSE Stiahnúť ako pdf
43. 30.12.2013  Zmluva o pripojení VSD Stiahnúť ako pdf
44. 30.12.2013  Rámcova Komisionárska zmluva Stiahnúť ako pdf