Slovak English German Russian

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

Špeciálna volebná komisia.

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

Zmluvy 2014
P.Č. Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
1. 1.1.2014  Kolektívna zmluva 2014
 Zásady použitia sociálneho fondu
Stiahnúť pdf
Stiahnúť pdf
2. 9.1.2014  Zmluva o pripojení VSD Stiahnúť pdf
3. 9.1.2014  Príloha č.3 k združenej dodávke elektriny VSE Stiahnúť pdf
4. 14.1.2014  Dodatok č.2 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 7.12.2009 Stiahnúť pdf
5. 24.1.2014  Dodatok č.3 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 7.12.2009 Stiahnúť pdf
6. 29.1.2014  Kúpna zmluva AVIA MP 13 Stiahnúť pdf
7. 3.2.2014  Zmluva o dielo EKOMOS s.r.o. Stiahnúť pdf
8. 19.2.2014  Kúpna zmluva Vojenské lesy Stiahnúť pdf
9. 20.2.2014  Zmluva o pripojení do distribučnej siete Reštaurácia č.59 Stiahnúť pdf
10. 24.2.2014  Rámcova zmluva Hagard Hall Stiahnúť pdf
11. 2.3.2014  Nájomná zmluva Peter Kušnír Stiahnúť pdf
12. 12.3.2014  Dodatok č.5 k zmluve o dodavke plynu Stiahnúť pdf
13. 17.3.2014  Rámcová zmluva 64/2014/PO Stiahnúť pdf
14. 28.3.2014  Zmluva T-com Stiahnúť pdf
15. 31.3.2014  Zmluva o dielo Zeman Stiahnúť pdf
16. 4.4.2014  Zmluva o poskytovaní verejných služieb Stiahnúť pdf
17. 4.4.2014  Dohoda k zmluve o poskytovaní vrejných služieb Stiahnúť pdf
18. 4.4.2014  Dohoda o poskyovaní programu mobilný internet Stiahnúť pdf
19. 4.4.2014  Dodatok č.6 SPP o dodavke plynu Stiahnúť pdf
20. 4.4.2014  Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí Stiahnúť pdf
21. 6.4.2014  Zmluva VSE príloha č.3 Stiahnúť pdf
22. 11.4.2014  Zmluva o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Stiahnúť pdf
23. 16.4.2014  Príloha č.3 k zmluve VSE Stiahnúť pdf
24. 30.4.2014  Zmluva o dielo Alnedo Stiahnúť pdf
25. 2.5.2014  Zmluva VSE príloha č.3 Stiahnúť pdf
26. 8.5.2014  Zmluva o poskytnutí dotácie Stiahnúť pdf
27. 20.5.2014  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb orange Stiahnúť pdf
28. 25.6.2014  Zmluva o prenájme reklamnej plochy Stiahnúť pdf
29. 27.6.2014  Zmluva o zriadení vecného bremena Stiahnúť pdf
30. 1.7.2014  Nájomná zmluva Jašš D. Stiahnúť pdf
31. 1.7.2014  Nájomná zmluva Marušak M. Stiahnúť pdf
32. 1.7.2014  Nájomná zmluva Jacko L. Stiahnúť pdf
33. 2.7.2014  Príloha č.3 k združenej dodávke elektriny Stiahnúť pdf
34. 2.7.2014  Zmluva o pripojení do VSD Stiahnúť pdf
35. 11.7.2014  Príloha č.3 k združenej dodávke elektriny Stiahnúť pdf
36. 19.7.2014  Zmluva Rakaš Stiahnúť pdf
38. 8.9.2014  Zmluva o audite 2013 Stiahnúť pdf
39. 19.9.2014  Zmluva Huňadyová Stiahnúť pdf
40. 24.9.2014  Zmluva o dielo Ištoňa Jozef Stiahnúť pdf
41. 25.9.2014  Zmluva o dielo Kľoc Miroslav Stiahnúť pdf
42. 26.9.2014  Zmluva o dielo INTERBAU Stiahnúť pdf
43. 10.10.2014  Zmluva o dielo 3361/2014 Stiahnúť pdf
44. 28.10.2014  Zmluva VVS Stiahnúť pdf
45. 3.11.2014  Nájomná zmluva ZEPMAR Oľšavský M. Stiahnúť pdf
46. 5.11.2014  Zmluva VSE obec Brezovica Stiahnúť pdf
47. 11.11.2014  Zmluva o dielo Malá telocvičňa Stiahnúť pdf
48. 1.12.2014  Zmluva o dobudovaní kanalizácie Stiahnúť pdf
49. 14.12.2014  Dodatok č.8 zmluva s SPP Stiahnúť pdf
50. 18.12.2014  Dodatok č.10 - Brantner Nova Stiahnúť pdf
51. 19.12.2014  Dodatok č. 5 - coop jednota Stiahnúť pdf
52. 19.12.2014  Zmluva o dielo - LUMA SK Stiahnúť pdf