Slovak English German Russian
P.Č. Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
1. 02.1.2017  Zmluva o poskytovaní služieb. Stiahnúť pdf
2. 04.1.2017  Dodatok č. 10 k zmluve o dodávke plynu. Stiahnúť pdf
3. 31.1.2017  Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky v režime predplateného mýta. Stiahnúť pdf
4. 13.2.2017  Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy – úprava a rozšírenie NN distribučnej sústavy. Stiahnúť pdf
5. 14.2.2017  Licenčná zmluva. Stiahnúť pdf
6. 21.2.2017  Smlouva o medzinárodním přestupu hráče. Stiahnúť pdf
7. 01.3.2017  Zmluva - ZOCHPH Brezovica - P.Matalík Stiahnúť pdf
8. 01.3.2017  Zmluva - ZOCHPH LESÍK - P.Sudimák Stiahnúť pdf
9. 01.3.2017  Zmluva Bike klub Stiahnúť pdf
02.3.2017  Zmluva o audite. Stiahnúť pdf
11. 15.3.2017  Zmluva o dielo - Xanax s.r.o. Stiahnúť pdf
12. 31.3.2017  Zmluva o dielo č.27032017 Stiahnúť pdf
13. 31.3.2017  Zmluvy o nájme bytu 1/2017 0526. Stiahnúť pdf
14. 07.4.2017  Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia. Stiahnúť pdf
15. 27.4.2017  Zmluva o vytvorení diela č. 1/2017 Stiahnúť pdf
16. 27.4.2017  Dohoda č. 17/37/012/59 Stiahnúť pdf
17. 02.5.2017  Dohoda praxou k zamestnaniu. Stiahnúť pdf
18. 04.5.2017  Kúpno-predajná zmluva - Berlingo. Stiahnúť pdf
19. 22.5.2017  Zmluva s SPP. Stiahnúť pdf
20. 22.5.2017  Zmluva s VSE. Stiahnúť pdf
21. 26.5.2017  Kúpna zmluva Cvancigerovci. Stiahnúť pdf
22. 26.5.2017  Kúpna zmluva Huňady. Stiahnúť pdf
23. 26.5.2017  Kúpna zmluva Majtner. Stiahnúť pdf
24. 26.5.2017  Kúpna zmluva Sudimák. Stiahnúť pdf
25. 29.5.2017  Kúpna zmluva Pavol Merta. Stiahnúť pdf
26. 29.5.2017  Cédačna zmluva - dobudovanie kanalizácie Stiahnúť pdf
27. 01.6.2017  ZMLUVA o výpožičke OZ P.Kašin. Stiahnúť pdf
28. 06.6.2017  Zmluva o prenájme reklamnej plochy. Stiahnúť pdf
29. 09.6.2017  Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve. Stiahnúť pdf
30. 09.6.2017  Zmluva o elektronickej službe Business24. Stiahnúť pdf
31. 09.6.2017  Zmluva o účte Komunal. Stiahnúť pdf
32. 09.6.2017  Zmluva o úvere č. 455/CC/17. Stiahnúť pdf
33. 09.6.2017  Sadzobník, Produktové podmienky, Všeobecné obchodné podmienky, (Slovenská sporiteľňa). Stiahnúť pdf
34. 15.6.2017  Kúpna zmluva - Veronika Dulinová Stiahnúť pdf
35. 15.6.2017  Kúpna zmluva - Marián Jacko Stiahnúť pdf
36. 15.6.2017  Kúpna zmluva - Vincent Kocurek Stiahnúť pdf
37. 15.6.2017  Kúpna zmluva - Jozef Závada Stiahnúť pdf