Slovak English German Russian

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

Špeciálna volebná komisia.

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

P.Č. Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
1. 02.1.2017  Zmluva o poskytovaní služieb. Stiahnúť pdf
2. 04.1.2017  Dodatok č. 10 k zmluve o dodávke plynu. Stiahnúť pdf
3. 31.1.2017  Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky v režime predplateného mýta. Stiahnúť pdf
4. 13.2.2017  Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy – úprava a rozšírenie NN distribučnej sústavy. Stiahnúť pdf
5. 14.2.2017  Licenčná zmluva. Stiahnúť pdf
6. 21.2.2017  Smlouva o medzinárodním přestupu hráče. Stiahnúť pdf
7. 01.3.2017  Zmluva - ZOCHPH Brezovica - P.Matalík Stiahnúť pdf
8. 01.3.2017  Zmluva - ZOCHPH LESÍK - P.Sudimák Stiahnúť pdf
9. 01.3.2017  Zmluva Bike klub Stiahnúť pdf
02.3.2017  Zmluva o audite. Stiahnúť pdf
11. 15.3.2017  Zmluva o dielo - Xanax s.r.o. Stiahnúť pdf
12. 31.3.2017  Zmluva o dielo č.27032017 Stiahnúť pdf
13. 31.3.2017  Zmluvy o nájme bytu 1/2017 0526. Stiahnúť pdf
14. 07.4.2017  Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia. Stiahnúť pdf
15. 27.4.2017  Zmluva o vytvorení diela č. 1/2017 Stiahnúť pdf
16. 27.4.2017  Dohoda č. 17/37/012/59 Stiahnúť pdf
17. 02.5.2017  Dohoda praxou k zamestnaniu. Stiahnúť pdf
18. 04.5.2017  Kúpno-predajná zmluva - Berlingo. Stiahnúť pdf
19. 22.5.2017  Zmluva s SPP. Stiahnúť pdf
20. 22.5.2017  Zmluva s VSE. Stiahnúť pdf
21. 26.5.2017  Kúpna zmluva Cvancigerovci. Stiahnúť pdf
22. 26.5.2017  Kúpna zmluva Huňady. Stiahnúť pdf
23. 26.5.2017  Kúpna zmluva Majtner. Stiahnúť pdf
24. 26.5.2017  Kúpna zmluva Sudimák. Stiahnúť pdf
25. 29.5.2017  Kúpna zmluva Pavol Merta. Stiahnúť pdf
26. 29.5.2017  Cédačna zmluva - dobudovanie kanalizácie Stiahnúť pdf
27. 01.6.2017  ZMLUVA o výpožičke OZ P.Kašin. Stiahnúť pdf
28. 06.6.2017  Zmluva o prenájme reklamnej plochy. Stiahnúť pdf
29. 09.6.2017  Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve. Stiahnúť pdf
30. 09.6.2017  Zmluva o elektronickej službe Business24. Stiahnúť pdf
31. 09.6.2017  Zmluva o účte Komunal. Stiahnúť pdf
32. 09.6.2017  Zmluva o úvere č. 455/CC/17. Stiahnúť pdf
33. 09.6.2017  Sadzobník, Produktové podmienky, Všeobecné obchodné podmienky, (Slovenská sporiteľňa). Stiahnúť pdf
34. 15.6.2017  Kúpna zmluva - Veronika Dulinová Stiahnúť pdf
35. 15.6.2017  Kúpna zmluva - Marián Jacko Stiahnúť pdf
36. 15.6.2017  Kúpna zmluva - Vincent Kocurek Stiahnúť pdf
37. 15.6.2017  Kúpna zmluva - Jozef Závada Stiahnúť pdf
38. 29.6.2017  Príloha č. 3 k zmluve o zdrženej dodávke elektriny. Stiahnúť pdf
39. 29.6.2017  Zmluva s VSE – krátkodobý odber trať traktoriky. Stiahnúť pdf
40. 30.6.2017  Zmluva o nájme bytu č. 2/2017. Stiahnúť pdf
41. 30.6.2017  Zmluva o uskutočnení vystúpenia. Stiahnúť pdf
42. 03.7.2017  Zmluva o poskytnutí dotácie. Stiahnúť pdf
43. 04.7.2017  Zmluva o prenájme reklamnej plochy. Stiahnúť pdf
44. 04.7.2017  Dodatok č. 12 k Zmluve s SPP – byt č. 16, bytovka 526 Stiahnúť pdf
45. 06.7.2017  Zmluva o vystúpení. Stiahnúť pdf
46. 06.7.2017  Zmluva o nájme. Stiahnúť pdf
47. 06.7.2017  Zmluva č. 330/2017/ORHC Stiahnúť pdf
48. 11.7.2017  Zmluva SOZA Stiahnúť pdf
49. 19.7.2017  Kúpna zmluva – Ing. Ján Číz Stiahnúť pdf
50. 21.7.2017  Zámenná zmluva – Róbert Goliáš s manželkou Stiahnúť pdf
51. 26.7.2017  Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy. Stiahnúť pdf
52. 27.7.2017  Kúpna zmluva - Semančíková M. Stiahnúť pdf
53. 01.8.2017  Zmluva o nájme - Kaderníctvo. Stiahnúť pdf
54. 10.8.2017  Kúpna zmluva vlastníci bytov súp. č. 45 - Brezovica Stiahnúť pdf
55. 30.8.2017  Kúpna zmluva - Semančíková Monika. Stiahnúť pdf
56. 30.8.2017  Kúpna zmluva - Mgr. Miloš Sobota Stiahnúť pdf
57. 31.8.2017  Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov. Stiahnúť pdf
58. 13.9.2017  Kúpna zmluva - Jacko M. Stiahnúť pdf
59. 14.9.2017  Zmluva o dielo – Výmena vykurovacieho systému v budove č. 394 - Zdravotné stredisko. Stiahnúť pdf
60. 14.9.2017  Zmluva o dielo – INTERBAU Stiahnúť pdf
61. 18.9.2017   „Zmluva VSE – prepis elektriny- bytovka 526, byt č.9“ Stiahnúť pdf
62. 28.9.2017   „ Dodatok č. 13 k Zmluve o dodávke plynu – byt č. 9, bytovka 526“. Stiahnúť pdf
63. 29.9.2017  Zmluva o nájme bytu – Martina Lukáčová. Stiahnúť pdf
64. 02.10.2017  Zmluva o výpožičke - Lekáreň. Stiahnúť pdf
65. 10.10.2017  ZoD Eurovia MK Brezovica. Stiahnúť pdf
66. 17.10.2017  Zmluva o predaji použitého zariadenia - VSE. Stiahnúť pdf
67. 30.10.2017  Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.14092017 Stiahnúť pdf
68. 31.10.2017   Prepis elektriny z predajne Marytex na Obec Brezovicu. Stiahnúť pdf
69. 14.11.2017  Zmluva o dielo Brezovica AIP. Stiahnúť pdf
70. 28.11.2017  Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny s VSE – zmena odberateľa byt č. 1 bytovka 526. Stiahnúť pdf
71. 06.12.2017  Zmluva o dodávke plynu odberné miesto 4101517288 – bytovka súp. č. 526. Stiahnúť pdf
72. 11.12.2017  Zmluva o dielo - Lukáš Dzugas. Stiahnúť pdf
73. 12.12.2017  Zmluva o dielo - pozemkové úpravy. Stiahnúť pdf
74. 20.12.2017  Dodatok k Zmluve o dielo Brezovica AIP. Stiahnúť pdf
75. 21.12.2017  Zmluva o nájme bytu 2/2017. Stiahnúť pdf
76. 22.12.2017  Zmluva o vytvorení diela č. 3/2017. Stiahnúť pdf
78. 29.12.2017  Zmluva VSN0703201525 – triedený zber. Stiahnúť pdf