Slovak English German Russian
P.Č. Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
1. 02.1.2018  Kúpna zmluva – pozemok pod bytovkou súp. č. 45. Stiahnúť pdf
2. 17.1.2018  Sadzobník Slovenská sporiteľňa Stiahnúť pdf
3. 17.1.2018  Dodatok k Zmluve o úvere. Stiahnúť pdf
4. 26.1.2018  Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy – Mária Fáberová. Stiahnúť pdf
5. 31.1.2018  Zmluva o dielo Prodosing. Stiahnúť pdf
6. 06.2.2018  Zmluva o dielo Sudimák. Stiahnúť pdf
7. 13.2.2018  Hromadná licenčná zmluva. Stiahnúť pdf
8. 14.2.2018  Zmluva o poskytnutí audítorských služieb. Stiahnúť pdf
9. 16.2.2018  Zmluva s VSE odberné miesto č. 669289 Stiahnúť pdf
10. 12.3.2018  Zmluva Bike Klub. Stiahnúť pdf
11. 12.3.2018  Zmluva ZOCHPH Brezovica. Stiahnúť pdf
12. 12.3.2018  Zmluva ZOCHPH Lesík. Stiahnúť pdf
13. 20.3.2018  Zmluva o zriadení vecného bremena – Brezovica, dobudovanie kanalizácie. Stiahnúť pdf
14. 21.3.2018  Zmluva o pripojení do distribučnej sieti. Stiahnúť pdf
15. 23.3.2018  Zmluva o dodávke plynu s SPP – byt č. 4 bytovka súp. č. 526. Stiahnúť pdf
16. 17.4.2018  Kúpna zmluva – MUDr. Kornel Brosch. Stiahnúť pdf
17. 18.4.2018  Dohoda č. 18/37/012/53 Stiahnúť pdf
18. 25.4.2018  Zmluva o nájme bytu č. 1/2018 - bytovka č. 526 Stiahnúť pdf
19. 22.5.2018  ZoD Boysi Stiahnúť pdf
20. 25.5.2018  Kúpna Zmluva Anton Kocúrek - Brezovica Stiahnúť pdf
21. 29.5.2018  Zmluva o nájme bytu č. 2/2018 Stiahnúť pdf
22. 6.6.2018  Zmluva o prenájme reklamnej plochy Stiahnúť pdf
23. 8.6.2018  Kúpno-predajná zmluva pozemok v okolí bytoviek súp. č. 45 a súp. č. 406. Stiahnúť pdf
24. 8.6.2018  Príkazná zmluva. Stiahnúť pdf
25. 11.6.2018  Kúpnej zmluvy – predaj pozemku okolo bytoviek súp. č. 45 a 406. Stiahnúť pdf
26. 17.6.2018  Kúpna zmluva – predaj pozemku v okolí bytovky súp. č. 45 a súp. č. 406. Stiahnúť pdf
27. 19.6.2018  Zmluva o nájme. Stiahnúť pdf
28. 21.6.2018  Zmluva o združenej dodávke elektriny B. volant. Stiahnúť pdf
29. 21.6.2018  Zmluva - pevná linka. Stiahnúť pdf
30. 21.6.2018  Zmluva o dodávke plynu. Stiahnúť pdf
31. 26.6.2018  Zmluva o spolupracovaní a financovaní. Stiahnúť pdf
32. 29.6.2018  Zmluvy o nájme bytu č. 3/2018 0526 Stiahnúť pdf
33. 9.7.2018  Darovacia zmluva. Stiahnúť pdf
34. 10.7.2018  Zmluva o poskytnutí dotácie z MD SR na územný plán obce. Stiahnúť pdf
35. 12.7.2018  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU z ÚVSR. Stiahnúť pdf
36. 17.7.2018  Hromadná licenčná zmluva. Stiahnúť pdf
37. 01.8.2018  Príkazna zmluva. Stiahnúť pdf
38. 03.8.2018  Zmluva o poskytnutí dotácie PSK. Stiahnúť pdf
39. 03.8.2018  Zmluvu o zriadení vecného bremena s VVS a.s. v rámci stavby- Brezovica – IBV v lokalite Gornek – Sontag- rozšírenie vodovodu a kanalizácie. Stiahnúť pdf
40. 13.8.2018  Dohoda praxou k zamestnaniu. Stiahnúť pdf
41. 13.8.2018  Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-04600 Stiahnúť pdf