Slovak English German Russian

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

Špeciálna volebná komisia.

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

P.Č. Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
1. 15.1.2019  Zmluva o dielo. Stiahnúť pdf
2. 15.1.2019  Zmluva o dielo. Stiahnúť pdf
3. 23.1.2019  Zmluva telocvičňa ZŠ Stiahnúť pdf
4. 24.1.2019  Darovacia zmluva. Stiahnúť pdf
5. 06.2.2019  Zmluva o dielo - Piskura. Stiahnúť pdf
6. 14.2.2019  Zmluva o Audit. Stiahnúť pdf
7. 26.2.2019  Dodatok č.1 ku zmluve č.06022019. Stiahnúť pdf
8. 28.2.2019  Dohoda č. 193750JNS5. Stiahnúť pdf
9. 28.2.2019  Zmluva Cherubín Stiahnúť pdf
10. 28.2.2019  Zmluva pohreb. služby. Stiahnúť pdf
11. 17.4.2019  Dohoda §12. Stiahnúť pdf
12. 24.4.2019  Zmluvy o dielo č. 24042019 – stolárske prvky spoločenská sála OcÚ Stiahnúť pdf
13. 29.4.2019  Dohoda - dobrovoľnícka služba Stiahnúť pdf
14. 30.4.2019  Zmluva o nájme bytu 01/2019 0526. Stiahnúť pdf
15. 9.5.2019  Zmluva o dielo - INTERBAU. Stiahnúť pdf
16. 30.4.2019  Mandátna zmluva Brezovica. Stiahnúť pdf
17. 24.5.2019  Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu. Stiahnúť pdf
18. 24.5.2019  Zmluva dotácia DHZO. Stiahnúť pdf
19. 27.5.2019  Zmluva DPO-SR. Stiahnúť pdf
20. 11.6.2019  Zmluva-rekl.plocha. Stiahnúť pdf
21. 25.6.2019  Dodatok ku zmluve SPP. Stiahnúť pdf
22. 27.6.2019  Zmluva dotácia PSK-BJ. Stiahnúť pdf
23. 2.7.2019  Zmluva SS32019 o poskytovaní príspevku. Stiahnúť pdf
24. 9.7.2019  Dodatok ku zmluve č.50. Stiahnúť pdf
25. 22.7.2019  Zmluvy o nájme bytu č. 2/2019 0526. Stiahnúť pdf
26. 29.7.2019  Darovacia zmluva VVS. Stiahnúť pdf
27. 31.7.2019  Zmluva FPU 1. Stiahnúť pdf
28. 31.7.2019  Zmluva FPU 2. Stiahnúť pdf
29. 6.8.2019  Zmluva o dodávke plynu – Požiarna zbrojnica. Stiahnúť pdf
30. 14.8.2019  Zmluva Intersen. Stiahnúť pdf
31. 16.8.2019  Zmluva o dielo Peterman klima. Stiahnúť pdf
32. 20.8.2019  Zmluva SS 2 2019 o poskytnutí príspevku. Stiahnúť pdf
33. 21.8.2019  Zmluva o dielo - VO. Stiahnúť pdf
34. 22.8.2019  Mandantna zmluva - VO. Stiahnúť pdf
35. 04.9.2019  Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve – Daniel Jarčuška. Stiahnúť pdf
36. 10.9.2019  Zmluva Disig. Stiahnúť pdf
37. 13.9.2019  Zmluva VVS a.s.. Stiahnúť pdf
38. 30.9.2019  Rekonštrukcia cesty III-3193 Brezovica – prieťah obce – námestie. Stiahnúť pdf