Slovak English German Russian
P.Č. Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
1. 15.1.2019  Zmluva o dielo. Stiahnúť pdf
2. 15.1.2019  Zmluva o dielo. Stiahnúť pdf
3. 23.1.2019  Zmluva telocvičňa ZŠ Stiahnúť pdf
4. 24.1.2019  Darovacia zmluva. Stiahnúť pdf
5. 06.2.2019  Zmluva o dielo - Piskura. Stiahnúť pdf
6. 14.2.2019  Zmluva o Audit. Stiahnúť pdf
7. 26.2.2019  Dodatok č.1 ku zmluve č.06022019. Stiahnúť pdf
8. 28.2.2019  Dohoda č. 193750JNS5. Stiahnúť pdf
9. 28.2.2019  Zmluva Cherubín Stiahnúť pdf
10. 17.4.2019  Dohoda §12. Stiahnúť pdf
11. 24.4.2019  Zmluvy o dielo č. 24042019 – stolárske prvky spoločenská sála OcÚ Stiahnúť pdf
12. 29.4.2019  Dohoda - dobrovoľnícka služba Stiahnúť pdf
13. 30.4.2019  Zmluva o nájme bytu 01/2019 0526. Stiahnúť pdf
14. 9.5.2019  Zmluva o dielo - INTERBAU. Stiahnúť pdf
15. 30.4.2019  Mandátna zmluva Brezovica. Stiahnúť pdf
16. 24.5.2019  Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu. Stiahnúť pdf