Slovak English German Russian

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

Špeciálna volebná komisia.

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

Copyright © 2011 - Všetky práva vyhradené obec Brezovica nad Torysou

Joomla Templates by Joomla-Monster.com
P.Č. Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
1. 1.1.2020  Zmluva CBR. Stiahnúť pdf
2. 3.1.2020  Zmluva na odchyt psov. Stiahnúť pdf
3. 13.1.2020  Zmluva o poskytnutí dotácie z obce Brezovica. Stiahnúť pdf
4. 20.1.2020  Kúpna zmluva nábytok pre ZS s MS Brezovica. Stiahnúť pdf
5. 28.1.2020  Dohoda Brantner Nova. Stiahnúť pdf
6. 7.2.2020  Zmluva združenie právnických osôb. Stiahnúť pdf
7. 17.2.2020  Interierové úpravy OCU Brezovica vstupná chodba. Stiahnúť pdf
8. 18.2.2020  Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy. Stiahnúť pdf
9. 9.3.2020  Zmluva dodacia Lesík. Stiahnúť pdf
10. 9.3.2020  Zmluva o dotácií Bike Club. Stiahnúť pdf
11. 9.3.2020  Zmluva o dotácií Peťa Kašiného. Stiahnúť pdf
12. 9.3.2020  Zmluva o dotácií. Stiahnúť pdf
13. 16.3.2020  Zmluva o dotácií. Stiahnúť pdf
14. 24.3.2020  Dodatok č. 013 k Zmluve o dodávke plynu. Stiahnúť pdf
15. 31.3.2020  Dodatok č.4 rámcová dohoda Brantner Nova. Stiahnúť pdf
16. 15.4.2020  Darovacia zmluva Piskurová. Stiahnúť pdf
17. 23.4.2020  Kúpna zmluva Huňady. Stiahnúť pdf
18. 24.4.2020  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu. Stiahnúť pdf
19. 30.4.2020  Dohoda s UPVS a R. Stiahnúť pdf
20. 28.5.2020  Zmluva IKT. Stiahnúť pdf
21. 5.6.2020  Oprava a obnova chodníkov vjazdov 72 - 126. Stiahnúť pdf
22. 10.6.2020  Skvalitnenie vzdelávania ZS MS Brezovica nábytok. Stiahnúť pdf
23. 17.6.2020  Oprava vonkajšej omietky domu smútku. Stiahnúť pdf
24. 23.6.2020  Zmluva SS3 2020. Stiahnúť pdf
25. 24.6.2020  Dohoda č. 2037012143. Stiahnúť pdf
26. 24.6.2020  Zmluva SS2 2020. Stiahnúť pdf
27. 25.6.2020  Zmluva SS4 2020. Stiahnúť pdf
28. 26.6.2020  Zmluva SS1 2020. Stiahnúť pdf
29. 30.6.2020  Kúpne zmluvy z 11 zasadnutia OZ. Stiahnúť pdf
30. 1.7.2020  Zmluva audit. Stiahnúť pdf
31. 6.7.2020  Kúpna zmluva Tebeľák. Stiahnúť pdf
32. 9.7.2020  Dohoda č. 20/37/010/30. Stiahnúť pdf
33. 10.7.2020  Zmluva o dielo spevnenie plochy. Stiahnúť pdf
34. 10.7.2020  Zmluva o nájme bytu. Stiahnúť pdf
35. 22.7.2020  Zmluva o dielo Eurovia. Stiahnúť pdf
36. 13.8.2020  Dohoda splátkový kalendár. Stiahnúť pdf
37. 19.8.2020  Zmluva kamerový systém PSK. Stiahnúť pdf
38. 31.8.2020  Dohoda č. 2037012281. Stiahnúť pdf
39. 10.9.2020  Kúpna zmluva Sedláková. Stiahnúť pdf
40. 16.9.2020  Zmluva Knižnicový fond. Stiahnúť pdf
41. 18.9.2020  Zámenná zmluva manželia Koľovci. Stiahnúť pdf
42. 25.9.2020  Zmluva návratná finančná výpomoc. Stiahnúť pdf
43. 9.10.2020  Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie. Stiahnúť pdf
44. 9.10.2020  Zmluva o nájme bytu – Tomáš Brilla. Stiahnúť pdf
45. 6.11.2020  Zmluva VSD. Stiahnúť pdf
46. 26.11.2020  Zmluva o výpožičke. Stiahnúť pdf
47. 26.11.2020  Zmluva Fond na podporu umenia. Stiahnúť pdf
48. 11.12.2020  Dohoda uzatvorená podľa §10 s ÚPSVaR. Stiahnúť pdf
49. 11.12.2020  Dohoda uzatvorená podľa §12 s ÚPSVaR. Stiahnúť pdf
50. 17.12.2020  Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku pre MÚ. Stiahnúť pdf
51. 21.12.2020  Zmluva o nájme bytu č. 3/2020 0526 – Miroslav Hajduk. Stiahnúť pdf
52. 21.12.2020  Zmluva o nájme . Stiahnúť pdf