Slovak English German Russian

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

Špeciálna volebná komisia.

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

 1. 7.1.2021 Zmluva NFP.Stiahnúť pdf
 2. 15.1.2021 Zmluva dotacie TJ.Stiahnúť pdf
 3. 21.1.2021 Zmluva o poskytovaní služieb.Stiahnúť pdf
 4. 3.2.2021 Dodatok č.1 Zmluva Poliklinika.Stiahnúť pdf
 5. 4.2.2021 Zmluva Poliklinika.Stiahnúť pdf
 6. 12.2.2021 Zmluva o poskytovaní služieb.Stiahnúť pdf
 7. 21.2.2021 Zmluva o poskytovaní služieb.Stiahnúť pdf
 8. 22.2.2021 Stavebné úpravy v Dome smútku.Stiahnúť pdf
 9. 25.2.2021 Zmluva VSE.Stiahnúť pdf
 10. 28.2.2021 Zmluva o poskytovaní služieb.Stiahnúť pdf
 11. 3.3.2021 Zmluva o poskytovaní služieb.Stiahnúť pdf
 12. 3.3.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke.Stiahnúť pdf
 13. 19.3.2021 Zmluva o poskytovaní dotácie.Stiahnúť pdf
 14. 19.3.2021 Zmluva o poskytovaní dotácie.Stiahnúť pdf
 15. 31.3.2021 Zmluva o poskytovaní dotácie.Stiahnúť pdf
 16. 1.4.2021 Rámcova zmluva na odchyt psov.Stiahnúť pdf
 17. 8.4.2021 Zmluva o dielo ZŠ s MŠ Brezovica.Stiahnúť pdf
 18. 8.4.2021 Zmluva o dielo ZŠ s MŠ Brezovica - Príloha č. 1.Stiahnúť pdf
 19. 9.4.2021 Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky.Stiahnúť pdf
 20. 9.4.2021 Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest.Stiahnúť pdf
 21. 9.4.2021 Zmluva zmeny UPNO.Stiahnúť pdf
 22. 20.4.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie.Stiahnúť pdf
 23. 29.4.2021 Kúpna zmluva J. Adamko a D. Adamková.Stiahnúť pdf
 24. 29.4.2021 Nájomna zmluva č. 01/2021 0526.Stiahnúť pdf
 25. 29.4.2021 Zmluva poliklinika.Stiahnúť pdf
 26. 4.5.2021 Zmluva Stamin.Stiahnúť pdf
 27. 5.5.2021 Kúpna zmluva R. Molčan a M. Molčanová.Stiahnúť pdf
 28. 13.5.2021Kúpna zmluva M. Nemec.Stiahnúť pdf
 29. 13.5.2021 Zmluva DPO.Stiahnúť pdf
 30. 14.5.2021 Zmluva o nájme bytu č. 03/2021 88.Stiahnúť pdf
 31. 14.5.2021 Zmluva o nájme byty – Maroš Bujňák ml..Stiahnúť pdf
 32. 15.6.2021 Dodatok č.3 k Zmluve o NFP.Stiahnúť pdf
 33. 30.6.2021 Dohoda č. 2137054197 - Cesta na trh práce 3.Stiahnúť pdf
 34. 30.6.2021 Zmluva o dielo.Stiahnúť pdf
 35. 14.7.2021 Zmluva Brantner.Stiahnúť pdf
 36. 19.7.2021 Zmluva o dielo - Dodatok č.1.Stiahnúť pdf
 37. 20.7.2021 Zmluva VSD.Stiahnúť pdf
 38. 23.7.2021 Zmluva Ekofond SPP.Stiahnúť pdf
 39. 28.7.2021 Zmluva FPU 2021.Stiahnúť pdf
 40. 18.8.2021 Zmluva SKCH 2021.Stiahnúť pdf
 41. 24.8.2021 Zmluva Seniorvital 2021.Stiahnúť pdf
 42. 25.8.2021 Zmluva o zriadení vecného bremena.Stiahnúť pdf
 43. 7.9.2021 Zmluva ISPO časť A.Stiahnúť pdf
 44. 7.9.2021 Zmluva ISPO časť B.Stiahnúť pdf
 45. 6.10.2021 Dodatok k Mandátnej zmluve č.6/2019.Stiahnúť pdf
 46. 19.10.2021 Zmluva o poskytnutí služieb.Stiahnúť pdf
 47. 4.11.2021 Kúpna zmluva - traktor.Stiahnúť pdf
 48. 9.11.2021 Dodatok č.2 k zmluve NFP.Stiahnúť pdf
 49. 15.11.2021 Zmluva o prenájme kopirky.Stiahnúť pdf
 50. 15.11.2021 Poistná Zmluva - projekt "Zdroj vykurovania na báze obnov.zdrojov energie" v ZŠ.Stiahnúť pdf
 51. 19.11.2021 Zmluva o dielo.Stiahnúť pdf
 52. 25.11.2021 DOHODA č. 2137012175.Stiahnúť pdf
 53. 25.11.2021 DOHODA č. 213701098.Stiahnúť pdf
 54. 29.12.2021 Zmluva o nájme bytu.Stiahnúť pdf