Slovak English German Russian
 1. 2.1.2022 Zmluva CBR.Stiahnúť pdf
 2. 21.1.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie - OZ FK Sokol Brezovica.Stiahnúť pdf
 3. 7.2.2022 Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného fin.príspevku.Stiahnúť pdf
 4. 16.2.2022 Dodatok č.3 k Dohode o pristúpení k Rámcovej dohode.Stiahnúť pdf
 5. 24.2.2022 Zmluva VSD-NN siete.Stiahnúť pdf
 6. 9.3.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie OZ P.Kašineho.Stiahnúť pdf
 7. 9.3.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie - ZOCHPH Lesík.Stiahnúť pdf
 8. 9.3.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie - Bike klub.Stiahnúť pdf
 9. 15.3.2022 Zmluva o postúpení práv a povinností - VVS, a.s..Stiahnúť pdf
 10. 16.3.2022 Kúpno-predajná zmluva.Stiahnúť pdf
 11. 17.3.2022 Zmluva o dielo.Stiahnúť pdf
 12. 6.4.2022 Zmluva o dodávky elektriny - budova 215.Stiahnúť pdf
 13. 25.4.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie - ZOCHPH Brezovica.Stiahnúť pdf
 14. 2.5.2022 Zmluva o nájme nebytového priestoru.Stiahnúť pdf
 15. 9.5.2022 Zmluva DPO SR.Stiahnúť pdf