Slovak English German Russian

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

Špeciálna volebná komisia.

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

 1. 2.1.2022 Zmluva CBR.Stiahnúť pdf
 2. 21.1.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie - OZ FK Sokol Brezovica.Stiahnúť pdf
 3. 7.2.2022 Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného fin.príspevku.Stiahnúť pdf
 4. 16.2.2022 Dodatok č.3 k Dohode o pristúpení k Rámcovej dohode.Stiahnúť pdf
 5. 24.2.2022 Zmluva VSD-NN siete.Stiahnúť pdf
 6. 9.3.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie OZ P.Kašineho.Stiahnúť pdf
 7. 9.3.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie - ZOCHPH Lesík.Stiahnúť pdf
 8. 9.3.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie - Bike klub.Stiahnúť pdf
 9. 15.3.2022 Zmluva o postúpení práv a povinností - VVS, a.s..Stiahnúť pdf
 10. 16.3.2022 Kúpno-predajná zmluva.Stiahnúť pdf
 11. 17.3.2022 Zmluva o dielo.Stiahnúť pdf
 12. 6.4.2022 Zmluva o dodávky elektriny - budova 215.Stiahnúť pdf
 13. 25.4.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie - ZOCHPH Brezovica.Stiahnúť pdf
 14. 2.5.2022 Zmluva o nájme nebytového priestoru.Stiahnúť pdf
 15. 9.5.2022 Zmluva DPO SR.Stiahnúť pdf
 16. 1.6.2022 Zmluva o prenájme reklamnej plochy.Stiahnúť pdf
 17. 22.6.2022 Darovacia Zmluva.Stiahnúť pdf
 18. 8.7.2022 Zmluva o nájme.Stiahnúť pdf
 19. 11.7.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie PSK.Stiahnúť pdf
 20. 11.7.2022 Hromadná licenčná zmluva SOZA.Stiahnúť pdf
 21. 26.7.2022 Zmluva o dielo + prílohy.Stiahnúť pdf
 22. 27.7.2022 Zmluvy o predaji pozemkov.Stiahnúť pdf
 23. 27.7.2022 Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov.Stiahnúť pdf
 24. 1.8.2022 Mandátna zmluva.Stiahnúť pdf
 25. 12.8.2022 Zmluva o spracovaní osobných údajov.Stiahnúť pdf
 26. 28.8.2022 Dodatok ku zmluve.Stiahnúť pdf
 27. 2.9.2022 Darovacia zmluva.Stiahnúť pdf
 28. 14.9.2022 Zmluva o úvere.Stiahnúť pdf
 29. 22.9.2022 Zmluva o združenej dodávke elektriny.Stiahnúť pdf
 30. 22.9.2022 Zmluva Arcidiecézna charita KE.Stiahnúť pdf
 31. 23.9.2022 Kúpna zmluva.Stiahnúť pdf
 32. 26.9.2022 Zmluva na audit.Stiahnúť pdf
 33. 30.9.2022 Kúpna zmluva.Stiahnúť pdf
 34. 30.9.2022 Zmluva Spišská Katolícka Charita.Stiahnúť pdf
 35. 6.10.2022 Zmluva Sociálny dom ANTIC.pdf.Stiahnúť pdf
 36. 12.10.2022 Kúpna zmluva Križalkovičová.Stiahnúť pdf
 37. 27.10.2022 Kúpna zmluva Michal Mathé.Stiahnúť pdf
 38. 2.11.2022 KZ Benjamín Jarčuška.Stiahnúť pdf
 39. 2.11.2022 KZ J.Jarčuška.Stiahnúť pdf
 40. 2.11.2022 KZ-Andrašovci-KN.Stiahnúť pdf
 41. 7.11.2022 Zmluva Zariadenie pre seniorov Minor.Stiahnúť pdf
 42. 9.12.2022 Zmluva Seniorvital Sabinov.Stiahnúť pdf
 43. 22.12.2022 Dohoda o poskyt. fin. prostriedku...Stiahnúť pdf