Slovak English German Russian

SPOLOČENSKÁ KRONIKA ZA ROK 2017

B l a h o ž e l á m e  k uzavretiu manželstva

1.    Lukáš Polomský a Veronika Berdisová

2.    Ján Merta a Martina Balčáková

3.    Richard Kosť a Mgr. Eva Bujňáková

4.    Viktor Volčko a Dominika Fedáková

5.    Ján Ďurica a Anna Rabatínová

6.    Tomáš Kušnír a Mária Verešpejová

7.    Ing. Dominik Kaža a Zuzana Nováková

8.    Matúš Galajda a Jana Blizmanová   

9.    František Ďurica a Lucia Krígovská

10.   Dávid Bujnovský a Mária Hricišinová

10.   Ján Ďurica a Mária Žihalová

10.   Jozef Fedák a Mgr. Jana Ivaničková

10.   Peter Rimský a Michaela Miščíková

10.   Stanislav Kisela a Kristína Gorneková

10.   František Nehila a Ing. Mária Tkáčová

10.   Jaroslav Škapura a Anna Klembarová

10.   Marián Jacko a Silvia Medveďová

10.   Kamil Klembara a Alžbeta Krišková

10.   Pavol Petrovčin a Dominika Grapová

10.   Dušan Bujňák a Radka Piskurová

10.   Peter Mechura a Mária Stoláriková

10.   Peter Piskura a Andrea Bileková

10.   Štefan Bodnár a Štefánia Klembarová

10.   Vladimír Janoško a Katarína Martoňáková

10.   Dávid Segiňák a Mária Garančovská

Privítali sme medzi nami

„Deti sú šťastím, ale i starosťou“

1.      Artur Ďurica

2.      Tobias Maťaš                               

3.      Timea Olšavská                               

4.      Dominika Polomská                                     

5.      Bruno Poklemba                          

6.      Sofia Kocúrková                          

7.     Bianka Angelovičová                   

8.     Eliška Anna Vašáková                           

9.    Dávid Kolarčík                     

10.   Sonia Miková

11.   Ema Polomská

12.   Kristína Ďuricová

13.   Petra Bujňáková

14.   Táňa Bujňáková

 

,,Smrť nerozlúči tých ktorých v živote láska spájala:"  

Rozlúčili sme sa s ...            

1.  Ján Romaňák

2.  Andrej Klembara

3.  Mária Ďuricová

4.  Jozef Blizman

5.  Anna Koľová

6.  Jozef Pribol

7.  Veronika Mertová

8. Peter Kerpčár

9.  Jozef Lukáč

10. Margita Kaščáková

11. Viliam Ďurica

12. Michal Klembara

13. Andrej Heredoš

14. Mgr. Boris Ivanovič

_____________________________________

 

Najstarší občania

„Nech Nebeský Otec žehná vaše kroky

a Panna Mária nech žehná ďalšie vaše roky“

           

Mária Bujňáková     96 rokov

           

Jozef Klembara     94 rokov

Anna Kuľková     94 rokov

Michal Klembara     94 rokov

Anna Rimská     94 rokov

Ján Krolák     94 rokov

OBEC BREZOVICA   

ROK 2017

štatistika pohybu obyvateľstva

počet obyvateľov k 31.12.2017      1689

počet prihlásených v roku 2017 -    30

počet odhlásených v roku 2017 -     19

narodených -                                    14

zomretých -                                       14      

V Brezovici   02- 01- 2018
Spracovala:
Marta Miková, pracovníčka obce