Slovak English German Russian

SPOLOČENSKÁ KRONIKA ZA ROK 2016

B l a h o ž e l á m e  k uzavretiu manželstva

1.    Štefan Gergelčík a Daniela Guzejová

2.    Ing. Adrián Polomský a Mgr. Júlia Klembarová PhD.

3.    Rudolf Rabatín a Claire Elisabeth Moran

4.    Jozef Štieber a Zuzana Černická

5.    Jozef Mojžiš a Mgr. Zuzana Naščáková

6.    Václav Ďurica a Veronika Kandrová

7.    Ladislav Klembara a Mária Sudimáková

8.    Vladimír Gergelčík a Mgr. Dominika Kaščáková   

9.    Martin Sudimák a Zuzana Kolarčíková

10.   Milan Olšavský a Veronika Filová

Privítali sme medzi nami

„Deti sú šťastím, ale i starosťou“

1.      Michaela Mišeková

2.      Elena Ďuricová                               

3.      Nikola Rabatínová                               

4.      Miroslava Belanská                                     

5.      Slavomír Vašák                          

6.      Mária Urbanová                          

7.     Tomaš Naščak                   

8.     Olivia Katarina Žitnay                           

9.     Alex Vančik                      

10.   Marianna Olšavská

11.   Sebastián Sontag

12.   Zara Janošková

13.   Oliver Novák

14.   Dominik Vadina

15.   Erik Mišek

16.   Marta Mertová

17.   Kamila Stoláriková

18.   Dominika Gorneková

19.   Bianka Vysočanová

20.   Kristína Hricová

21.   Jakub Polomský

 

,,Smrť nerozlúči tých ktorých v živote láska spájala:"  

Rozlúčili sme sa s ...            

1.  Cecília Ledváková

2.  Jana Čizová

3.  Veronika Oľšavská

4.  Helena Genčúrová

5.  Dorota Adamková

6.  Mária Kľocová

7.  Jozef Duda

8. Dominik Gornek

9.  Mária Ďuricová

10. Pavol Bujňák

11. Terézia Maťašová

12. Vincent Matľák

13. Marta Hnatová

14. Terézia Kortišová

15. Milan Kocurko

_____________________________________

 

Najstarší občania

„Nech Nebeský Otec žehná vaše kroky

a Panna Mária nech žehná ďalšie vaše roky“

           

Mária Bujňáková     95 rokov

           

Anna Koľová     94 rokov

OBEC BREZOVICA   

ROK 2016

štatistika pohybu obyvateľstva

počet obyvateľov k 31.12.2016      1690

počet prihlásených v roku 2016 -    16

počet odhlásených v roku 2016 -     16

narodených -                                    21

zomretých -                                       15      

V Brezovici   03- 01- 2017
Spracovala:
Marta Miková, pracovníčka obce