Slovak English German Russian

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok s aktuálnou úradnou tabuľou obce Brezovica nad Torysou.

Čítať ďalej...

Profil verejného obstarávateľa

logo brezovica

Názov:    obec Brezovica

Zastúpený:   Ing. Jozef Hodoši   starosta obce

IČO:    00326861

DIČ:    2020711385

Tel.:     051/45 91554

Sídlo:

Brezovica č.59

082 74 Brezovica

okr. Sabinov

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

 

 Názov zakázky Dátum zverejnenia zadávania zakázky
 Plynofikácia bytov prízemie, budova č.394  9.9.2013
 Oprava strešného plášťa, budova Ocú č.59  9.9.2013
 Snežná fréza  22.11.2013