Vytlačiť

Profil verejného obstarávateľa

logo brezovica

 

Názov:    obec Brezovica

Zastúpený:   Ing. Jozef Hodoši   starosta obce

IČO:    00326861

DIČ:    2020711385

Tel.:     051/45 91554

Sídlo:

Brezovica č.59

082 74 Brezovica

okr. Sabinov

 Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

 

 Názov zakázky  Stiahnúť dokumenty Dátum zverejnenia zadávania zakázky
 Brezovica - Plynofikácia budovy č.59 - časť Reštaurácia     16.1.2014
 Montážna plošina na automobilovom podvozku     16.1.2014