Slovak English German Russian

Jurmak 2019

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok s aktuálitami o Jurmaku 2019.

Čítať ďalej...

VZN č. 4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
VZN miestne dane a poplatok 2016
VZN miestne dane a poplatok 2012
Dodatok č.2 k miestnym daniam a poplatku
Dodatok č. 1 k VZN o miestnych daniach a poplatku
Dodatk č. 3/2012 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku