Slovak English German Russian

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

Špeciálna volebná komisia.

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

Dodatok č.1-2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2-2019 k miestnym daniam a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
VZN č. 4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
VZN miestne dane a poplatok 2016
VZN miestne dane a poplatok 2012
Dodatok č.2 k miestnym daniam a poplatku
Dodatok č. 1 k VZN o miestnych daniach a poplatku
Dodatk č. 3/2012 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku