Slovak English German Russian
P.Č. Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
1. 11.1.2011 Zápisnica z I.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť ako pdf
Uznesenie z I.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť ako pdf
2. 11.2.2011 Zápisnica z II.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť ako pdf
Uznesenie z II.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť ako pdf
3. 15.4.2011 Zápisnica z III.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť ako pdf
Uznesenie z III.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť ako pdf
4. 20.5.2011 Zápisnica z IV.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť ako pdf
Uznesenie z IV.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť ako pdf
5. 3.6.2011 Zápisnica z V.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť ako pdf
Uznesenie z V.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť ako pdf
6. 30.6.2011 Zápisnica z VI.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť ako pdf
Uznesenie z VI.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť ako pdf
7. 23.9.2011 Zápisnica z VII.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť ako pdf
Uznesenie z VII.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť ako pdf
8. 28.10.2011 Zápisnica z VIII.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť ako pdf
Uznesenie z VIII.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť ako pdf
9. 15.12.2011 Zápisnica z IX.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť ako pdf
Uznesenie z IX.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť ako pdf