Slovak English German Russian
P.Č. Dátum zverejnenia Zasadnutie Stiahnúť
1. 17.2.2012 Zápisnica z I.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť ako pdf
Uznesenie z I.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť ako pdf
2. 23.3.2012 Zápisnica z II.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť ako pdf
Uznesenie z II.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť ako pdf
3. 4.5.2012 Zápisnica z III.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť ako pdf
Uznesenie z III.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť ako pdf
4. 2.7.2012 Zápisnica z IV.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť ako pdf
Uznesenie z IV.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť ako pdf
5. 17.9.2012 Zápisnica z V.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť ako pdf
Uznesenie z V.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť ako pdf
6. 25.10.2012 Zápisnica z VI.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť ako pdf
Uznesenie z VI.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť ako pdf
7. 3.1.2013 Zápisnica z VII.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť ako pdf
Uznesenie z VII.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť ako pdf