Slovak English German Russian
P.Č. Dátum zverejnenia  Zasadnutie Stiahnúť
    Pozvánka na VIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Brezovica dňa 18.02.2020 o 17.00hod. Stiahnúť pdf
1. 18.02.2020  Zápisnica z VIII.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z VIII.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
    Pozvánka na IX. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Brezovica dňa 16.04.2020 o 17.00hod. Stiahnúť pdf
2. 16.04.2019  Zápisnica z IX.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z IX.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
    Pozvánka na X. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Brezovica dňa 10.06.2020 o 17.00hod. Stiahnúť pdf
3. 10.06.2019  Zápisnica z X. Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z X. Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
    Pozvánka na XI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Brezovica dňa 30.06.2020 o 17.00hod. Stiahnúť pdf
4. 30.06.2020  Zápisnica z XI. Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z XI. Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
    Pozvánka na XII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Brezovica dňa 17.09.2020 o 17.00hod. Stiahnúť pdf
5. 17.09.2020  Zápisnica z XII. Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z XII.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
    Pozvánka na XIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Brezovica dňa 19.11.2020 o 17.00hod. Stiahnúť pdf
6. 19.11.2020  Zápisnica z XIII. Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z XIII.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
    Pozvánka na XIV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Brezovica dňa 15.12.2020 o 17.00hod. Stiahnúť pdf
7. 15.12.2020  Zápisnica z XIV. Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z XIV.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf