Slovak English German Russian

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok s aktuálnou úradnou tabuľou obce Brezovica nad Torysou.

Čítať ďalej...

Správca farnosti: doc.ThDr. Peter Sedlák PhD. farár - dekan vo farnosti Brezovica.

Kontakty:                                      

telefón: 051/ 45 91 206                        Adresa: RKFÚ Brezovica                          

mobil:                                        Brezovica 44

e-mail:                                                             082 74 Brezovica

Rímskokatolícky kostol Všetkých Svätých v Brezovici nad Torysou

Farnosť Brezovica patrí do Košickej arcidiecézy, dekanát Lipany.
Patrónom farnosti sú Všetci svätí.
Farnosť Brezovica slávi dve odpustové slávnosti a to v deň Ružencovej Panny Márie (7. október) a sviatok Všetkých svätých (1. novembra). Farnosť Brezovica je rímsko-katolícka.