Slovak English German Russian

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok s aktuálnou úradnou tabuľou obce Brezovica nad Torysou.

Čítať ďalej...

Klub dôchodcov našej obce


Klub dôchodcov našej obce bol založený roku 1984.

Dôchodcovia sa stretávali v budove zvanej „Baťovec“.

V súčasnej dobe majú pridelené priestory v budove obecného úradu.


Klub dôchodcov má 56 členov.


Zloženie výboru:


Predsedníčka: Terézia Poklembová


Pokladníčka: Alžbeta Cvancigerová


Členovia výboru: Anna Šulíková

Mária Strelcová

Mária Ďuricová


Podujatia klubu dôchodcov:

Posedenie pri príležitosti MDŽ.

Zájazd klubu dôchodcov v letných mesiacoch.

Fašiangové posedenie pri hudbe.