Slovak English German Russian

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

Špeciálna volebná komisia.

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

Klub dôchodcov našej obce


Klub dôchodcov našej obce bol založený roku 1984.

Dôchodcovia sa stretávali v budove zvanej „Baťovec“.

V súčasnej dobe majú pridelené priestory v budove obecného úradu.


Klub dôchodcov má 56 členov.


Zloženie výboru:


Predsedníčka: Terézia Poklembová


Pokladníčka: Alžbeta Cvancigerová


Členovia výboru: Anna Šulíková

Mária Strelcová

Mária Ďuricová


Podujatia klubu dôchodcov:

Posedenie pri príležitosti MDŽ.

Zájazd klubu dôchodcov v letných mesiacoch.

Fašiangové posedenie pri hudbe.