Slovak English German Russian

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok s aktuálnou úradnou tabuľou obce Brezovica nad Torysou.

Čítať ďalej...

Zbor pre občianske záležitosti pri Obecnom zastupiteľstva v Brezovici

„Človek človeku“

Informácia o činnosti ZPOZ

ZPOZ pri obecnom zastupiteľstve v Brezovici  organizuje a vykonáva obrady a slávnosti z lásky k človeku a pre človeka, našim cieľom je spokojnosť občana.

Všeobecne záväzným nariadením Obce  bola činnosť ZPOZu schválená  31.10.2008.  ZPOZ nadviazal na tradíciu, ktorá si našla pevné miesto nielen v živote človeka, ale i našej obce.

Nosnou činnosťou ZPOZ sú obrady uvítania detí do života, ktoré sa organizujú dva krát ročne.

1 krát ročne pri príležitosti životných jubileí pripravujeme obrady pre najstarších občanov obce.

ZPOZ prostredníctvom svojho zástupcu – rečníka sa zúčastňuje na cirkevnom obrade pohrebu občanov našej obce.

            Ľudia už odjakživa potrebovali vyjadrovať svoje city, emócie, a to nielen vo chvíľach šťastia a radosti, ale rovnako aj vo chvíľach bolesti a smútku.

Radi privítame aj podnety z vašej strany, ako vzdať úctu človeku.

 

VZN ZPOZu

             Marta Miková, predsedníčka ZPOZ

Rok 2014 Rok 2015