Slovak English German Russian

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

Špeciálna volebná komisia.

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

LOGO “BREZOVICKÉHO JURMAKU”

Predstavujeme vám logo “Brezovického jurmaku“, ktoré je pekné, jednoduché a výstižné.

Koleso znázorňuje, že na jarmoky sa chodievalo na vozoch, kostol je perlou obce Brezovica, ktorú obklopujú hory a šípka ukazuje smer do obce, v ktorej v minulosti boli jarmoky dominantou /uskutočňovali sa 6-krát do roka/.

Autorom je pán Jaroslav Bujňák, Brezovica č. 505

Trhy a neskôr jarmoky boli dôležitou súčasťou života ľudí predošlých storočí, boli určitým druhom spoločenskej udalosti.

V samých počiatkoch boli trhy výsadou miest udeľovanou kráľom, prípadne neskôr zemepánom.

 

Aj naša obec sa môže popýšiť touto výsadou !

        

         Kedysi rušné stredoveké mestečko dostalo od Kráľa Rudolfa II. Výsadu organizovať jarmoky až 6 krát v roku.

 

Obecný tržný štatút bol prijatý obecným zastupiteľstvom 22. novembra 1928 pod č. 1344/1928, podpísaný obvodným notárom p. Gurkom a starostom obce Andrejom Heredošom.

Jarmoky sa uskutočňovali v stredu

  1. pred dňom sv. Valentína,
  2. pred Veľkou nocou,
  3. pred Turicami,
  4. pred dňom sv. Bartolomeja,
  5. sviatkom Všechsvätych,
  6. pred Vianocami

 

Posledný jurmak sa uskutočnil v roku 1944 a v roku 2000 Obec Brezovica začala s obnovou tejto tradície našich predkov.

„Brezovickí jurmak“ sa uskutočňuje raz v roku.

               D Á T U M Y

JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKOV

„BREZOVICKÉHO JURMAKU“


1. ročník     30.9. 2000

2. ročník       4.8. 2001

3. ročník     10.8. 2002

4. ročník     19.7. 2003

5. ročník     24.7. 2004

6. ročník     23.7. 2005

7. ročník     22.7. 2006

8. ročník     21.7.2007

9. ročník     19.7.2008

10. ročník   18.7.2009

11. ročník   17.7.2010

12. ročník   16.7.2011

13. ročník   21.7.2012

14. ročník   20.7.2013

15. ročník   19.7.2014

16. ročník   18.7.2015