Vytlačiť

itorysa 

Web regiónu Hornej Torysy

system prav info 

Web Jednotného automatizovaného systému právnych informácií

 

 

verej ochr prav 

Web Verejného ochrancu práv

 

 

ustred port verj spravy

 

Ústredný portál verejnej správy

 

katas portal 

Katastrálny portál

 

cp Cestovné poriadky

 

geneologia1 Genealógia - Rodopis

rra 

Regionálna rozvojová agentúra Torysa

enpos Poradenský servis pre starostov, primátorov, zamestnancov obecných úradov a ich inštitúcií a komerčných použivateľov

 

 

eu komisia 

EUROLEGIS - Bezplatné právne poradenstvo

 

 

 

zakony pre ludi 

Zákony pre ľudí

 

Stránka o obciach Brezovica

 

 Jaroslav Bujňák Umelecký rezbár