Slovak English German Russian
  • obr4.jpg
  • pohlad1.jpg
  • pohlad2.jpg
  • pohlad3.jpg

Úradná tabuľa

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok s aktuálnou úradnou tabuľou obce Brezovica nad Torysou.

Čítať ďalej...

Obecné aktuality

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok s aktuálnym aktualitami obce Brezovica nad Torysou.

Čítať ďalej...

Liturgický prehľad sv. omší

kostol

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok s aktuálnym liturgickým prehľadom sv. omší.

Čítať ďalej...

Aktualizované články

Zámer prenajať majetok Obec Brezovica. Dodatok č.1 k VZN. VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.. Záverečný účet obce Brezovica 2020. Návrh plánu HK na 2. polrok 2021. Oznámenie o začatí nového územného plánu. Oznámenie o prerokovaní aktualizácie územného plánu obce Brezovica.
Zverejnenie zámeru obce.
Zverejnenie výzvy Lesy SR.
Oznámenie OVS.
Rozpočet na rok 2021.
VZN Obce Brezovica o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva.
Dodatok č.1/2020 k VZN obce Brezovica č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Návrh plánu kontrolnej činnosti 1. polrok 2021.
Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav.
Oznámenie o zverejnení rozdeľovacieho plánu projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. úz. Brezovica.
Regionálny príspevok Úradu Vlády SR.
VZN o určení výšky finančných prostriedkov.
Oznámenia o strategickom dokumente PHSR 2015-2023
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Brezovica.
17:43, 23rd October 2021
«  október 2021  »
ponutostrštvpiasobned
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Čarnohurec 2016
Deň otcov 2016
MŠ Besiedka Vianoce 2016
Úcta k starším 2016