Slovak English German Russian
  • obr4.jpg
  • pohlad1.jpg
  • pohlad2.jpg
  • pohlad3.jpg

Úradná tabuľa

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok s aktuálnou úradnou tabuľou obce Brezovica nad Torysou.

Čítať ďalej...

Voľby NR SR 2020

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok s aktuálnym aktualitami.

Voľby MV SR 2020.Čítať ďalej...

Obecné aktuality

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok s aktuálnym aktualitami obce Brezovica nad Torysou.

Čítať ďalej...

Liturgický prehľad sv. omší

kostol

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok s aktuálnym liturgickým prehľadom sv. omší.

Čítať ďalej...

Aktualizované články

Záverečný účet za r. 2019.
Návrh plánu HK na 2. polrok 2020.
Zámery obce Brezovica.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Brezovica.
Oznámenie fukcií, zamestnaní,činnosti a majtkových pomerov za rok 2019.
Návrh VZN - zápis do 1. ročníka.
Zámer prenajať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa..
Schéma ZČ - náložka.
Návrh VZN č. 1/2020 o ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Brezovica , ZaD č. 1/2018.
Vodárenská nádrž Tichý Potok – zaslanie zámeru a upovedomenie o začatí konania.
Schválený rozpočet obce Brezovica na rok 2020.
VZN o určení výšky finančných prostriedkov... na úseku školstva .
Rozhodnutie o schválení vykonania projektu JPÚ Brezovica.
Zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Novela VZN.
Oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov č. 1/2018 územného plánu obce Brezovica.
Zmeny a doplnky č. 1/2018 ÚPN obce Brezovica.
Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav.
Oznámenie o zverejnení rozdeľovacieho plánu projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. úz. Brezovica.
Regionálny príspevok Úradu Vlády SR.
Vyhláška Zverejnenie návrhu ZUNO- Brezovica
Sadzobník poplatkov úhrad za služby poskytované obcou Brezovica.
Oznámenia o strategickom dokumente PHSR 2015-2023
13:41, 30th May 2020
«  máj 2020  »
ponutostrštvpiasobned
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Čarnohurec 2016
Deň otcov 2016
MŠ Besiedka Vianoce 2016
Úcta k starším 2016