Slovak English German Russian

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

Špeciálna volebná komisia.

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

P.Č. Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
1. 01.1.2016  Zmluva Klubu Mladých Stiahnúť pdf
2. 21.1.2016  Zmluva o dielo Alnedo Stiahnúť pdf
3. 10.3.2016  Zmluva o zriadení vecného bremena Stiahnúť pdf
4. 21.3.2016  Rámcová dohoda – Brantner Nova Stiahnúť pdf
5. 30.3.2016  Nájomná zmluva 2016 Stiahnúť pdf
6. 01.4.2016  Zmluva o nájme. Stiahnúť pdf
7. 06.4.2016  Zmluva s VSE o pripojení - budova 286 Stiahnúť pdf
8. 17.4.2016  Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest Stiahnúť pdf
9. 17.4.2016  Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky Stiahnúť pdf
10. 18.4.2016  Kúpna zmluva – Jozef Kall Stiahnúť pdf
11. 19.4.2016  Dodatok č. 4 k bytu – Miroslav Jacko Stiahnúť pdf
12. 20.4.2016  Zmluva 1 o poskytnutí dotácie. Stiahnúť pdf
13. 20.4.2016  Zmluva 2 o poskytnutí dotácie. Stiahnúť pdf
14. 26.4.2016  Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb Stiahnúť pdf
15. 27.4.2016  Zmluva s ENVI- PAK Stiahnúť pdf
16. 29.4.2016  Dohoda o poskytnutí finančného príspevku. Stiahnúť pdf
17. 29.4.2016  Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti. Stiahnúť pdf
18. 29.4.2016  Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe. Stiahnúť pdf
19. 30.4.2016  Zmluva o nájme bytu. Stiahnúť pdf
20. 02.5.2016  Zmluva s VSD – pripojenie bytu č. 4 dom 526 do distribučnej siete. Stiahnúť pdf
21. 07.5.2016  Zmluva o audite. Stiahnúť pdf
22. 09.5.2016  Zmluva o dielo Stiahnúť pdf
23. 11.5.2016  Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu- Ondrej Jacko Stiahnúť pdf
24. 27.5.2016  Kúpna zmluva – Zlata Hamborská Stiahnúť pdf
25. 03.6.2016  Zmluva o zriadení vecného bremena pre stavbu „Brezovica – Brezovička, prepojenie vodovodu“. Stiahnúť pdf
26. 03.6.2016  Zmluva o dielo Stiahnúť pdf
27. 06.6.2016  Zmluva s VSD. Stiahnúť pdf
28. 08.6.2016  Grantová zmluva č. 84/2016 Stiahnúť pdf
29. 08.6.2016  Grantová zmluva č. 87/2016 Stiahnúť pdf
30. 06.6.2016  Zmluva o pripojení s VSD. Stiahnúť pdf
31. 14.6.2016  Zmluva o dielo – Brezovica, živičná úprava MK a živičné úpravy MK časť pri kaštieli 1.etapa. Stiahnúť pdf
32. 30.6.2016  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenavratného finančného príspevku. Stiahnúť pdf
33. 01.7.2016  Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu. Stiahnúť pdf
34. 08.7.2016  Zmluva č. 306/2016/ORHC Stiahnúť pdf
35. 13.7.2016  Zmluva o umeleckom výkone Stiahnúť pdf
36. 14.7.2016  Zmluva o transfere Stiahnúť pdf
37. 20.7.2016  Zmluva o dielo. Stiahnúť pdf
38. 21.7.2016  Zmluva č. 217 Stiahnúť pdf
39. 21.7.2016  Zmluva č. 2107 Stiahnúť pdf
40. 22.7.2016  Darovacia Zmluva Stiahnúť pdf
41. 28.7.2016  Dohoda č. 16 Stiahnúť pdf
42. 04.8.2016  Zmluva o nájme č. 3A Stiahnúť pdf
43. 15.8.2016  Zmluva o dielo. Stiahnúť pdf
44. 31.8.2016  Zmluva o usporiadaní vlastníckych vzťahov. Stiahnúť pdf
45. 06.9.2016  Zmluva o pripojemí s VSD. Stiahnúť pdf
46. 08.9.2016  Kúpna zmluva – Ján a Pavol Merta Stiahnúť pdf
47. 14.9.2016  Zmluva o pripojení s VSD Stiahnúť pdf
48. 26.9.2016  Zmluva o pripojení s VSD Stiahnúť pdf
49. 26.9.2016  Zmluva o pripojení s VSD Stiahnúť pdf
50. 29.9.2016  Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov. Stiahnúť pdf
51. 30.9.2016  Zmluva o nájme bytu. Stiahnúť pdf
52. 05.10.2016  Zmluva o dielo č. 05102016 Stiahnúť pdf
53. 10.10.2016  Dohoda o zabezpečení podmienok. Stiahnúť pdf
54. 17.10.2016  Dodatku č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest. Stiahnúť pdf
55. 10.11.2016  T-com dodatok k zmluve. Stiahnúť pdf
56. 21.11.2016  Kúpna zmluva – Karaffová, Mažič, Hovanec. Stiahnúť pdf
57. 06.12.2016  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb. Stiahnúť pdf
58. 06.12.2016  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb ZA ZC (POS) Stiahnúť pdf
59. 20.12.2016  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Stiahnúť pdf
60. 20.12.2016  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Stiahnúť pdf
61. 28.12.2016  Zmluva VSE – byt 526 Stiahnúť pdf