Slovak English German Russian
P.Č. Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
1. 2.1.2020  Zmluva CBR. Stiahnúť pdf
2. 3.1.2020  Zmluva na odchyt psov. Stiahnúť pdf
3. 14.1.2020  Zmluva o poskytnutí dotácie. Stiahnúť pdf
4. 20.1.2020  Kúpna zmluva - nábytok pre ZŠ s MŠ. Stiahnúť pdf
5. 28.1.2020  Dohoda Brantner Nova. Stiahnúť pdf
6. 17.2.2020  Interiérové úpravy OcÚ Brezovica – Vstupná chodba. Stiahnúť pdf
7. 18.2.2020  Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy – zriadenie vecného bremena na parc- KN-C 698/1. Stiahnúť pdf
8. 9.3.2020  Zmluva o dotácii Bike klub. Stiahnúť pdf
9. 9.3.2020  Zmluva o dotácii Lesík. Stiahnúť pdf
10. 9.3.2020  Zmluva o dotácii OZ Peťa kašineho. Stiahnúť pdf
11. 9.3.2020  Zmluva o dotácii ZO CHPH.pdf. Stiahnúť pdf
12. 11.3.2020  Zmluva o združení právnických osôb. Stiahnúť pdf
13. 16.3.2020  Zmluva o poskytnutí dotácie. Stiahnúť pdf
14. 31.3.2020  Dodatok č. 4 k Rámcovej dohode č. Obc. 2-23/2016 o poskytnutí služieb – Brantner Nova. Stiahnúť pdf
15. 15.4.2020  Darovacia zmluva. Stiahnúť pdf
16. 24.4.2020  Kúpna zmluva Huňady. Stiahnúť pdf
17. 24.4.2020  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu – Tomáš Rimský. Stiahnúť pdf
18. 30.4.2020  Dohoda s ÚPSVaR §12. Stiahnúť pdf
19. 28.5.2020  Zmluva IKT. Stiahnúť pdf
20. 5.6.2020  Oprava a obnova chodníkových vjazdov súp. č. 72 – 126. Stiahnúť pdf
21. 10.6.2020  Skvalitnenie vzdelávania v ZŠ s MŠ Brezovica – nábytok. Stiahnúť pdf
22. 17.6.2020  Zmluvy o dielo – „Oprava vonkajšej omietky Domu smútku. Stiahnúť pdf
23. 24.6.2020  Dohoda č.20/37/012/143. Stiahnúť pdf