Slovak English German Russian
P.Č. Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
1. 3.1.2020  Zmluva na odchyt psov. Stiahnúť pdf
2. 14.1.2020  Zmluva o poskytnutí dotácie. Stiahnúť pdf
3. 20.1.2020  Kúpna zmluva - nábytok pre ZŠ s MŠ. Stiahnúť pdf
4. 28.1.2020  Dohoda Brantner Nova. Stiahnúť pdf
5. 17.2.2020  Interiérové úpravy OcÚ Brezovica – Vstupná chodba. Stiahnúť pdf
6. 18.2.2020  Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy – zriadenie vecného bremena na parc- KN-C 698/1. Stiahnúť pdf
7. 11.3.2020  Zmluva o združení právnických osôb. Stiahnúť pdf
8. 16.3.2020  Zmluva o poskytnutí dotácie. Stiahnúť pdf