Slovak English German Russian
P.Č. Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
1. 2.1.2020  Zmluva CBR. Stiahnúť pdf
2. 3.1.2020  Zmluva na odchyt psov. Stiahnúť pdf
3. 14.1.2020  Zmluva o poskytnutí dotácie. Stiahnúť pdf
4. 20.1.2020  Kúpna zmluva - nábytok pre ZŠ s MŠ. Stiahnúť pdf
5. 28.1.2020  Dohoda Brantner Nova. Stiahnúť pdf
6. 17.2.2020  Interiérové úpravy OcÚ Brezovica – Vstupná chodba. Stiahnúť pdf
7. 18.2.2020  Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy – zriadenie vecného bremena na parc- KN-C 698/1. Stiahnúť pdf
8. 9.3.2020  Zmluva o dotácii Bike klub. Stiahnúť pdf
9. 9.3.2020  Zmluva o dotácii Lesík. Stiahnúť pdf
10. 9.3.2020  Zmluva o dotácii OZ Peťa kašineho. Stiahnúť pdf
11. 9.3.2020  Zmluva o dotácii ZO CHPH.pdf. Stiahnúť pdf
12. 11.3.2020  Zmluva o združení právnických osôb. Stiahnúť pdf
13. 16.3.2020  Zmluva o poskytnutí dotácie. Stiahnúť pdf
14. 31.3.2020  Dodatok č. 4 k Rámcovej dohode č. Obc. 2-23/2016 o poskytnutí služieb – Brantner Nova. Stiahnúť pdf
15. 15.4.2020  Darovacia zmluva. Stiahnúť pdf
16. 24.4.2020  Kúpna zmluva Huňady. Stiahnúť pdf
17. 24.4.2020  Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu – Tomáš Rimský. Stiahnúť pdf
18. 30.4.2020  Dohoda s ÚPSVaR §12. Stiahnúť pdf
19. 28.5.2020  Zmluva IKT. Stiahnúť pdf
20. 2.6.2020  Dodatok - zmluva SPP. Stiahnúť pdf
21. 5.6.2020  Oprava a obnova chodníkových vjazdov súp. č. 72 – 126. Stiahnúť pdf
22. 10.6.2020  Skvalitnenie vzdelávania v ZŠ s MŠ Brezovica – nábytok. Stiahnúť pdf
23. 17.6.2020  Zmluvy o dielo – „Oprava vonkajšej omietky Domu smútku. Stiahnúť pdf
24. 23.6.2020  Zmluva SS_3_2020. Stiahnúť pdf
25. 24.6.2020  Dohoda č.20/37/012/143. Stiahnúť pdf
26. 24.6.2020  Zmluva SS_2_2020. Stiahnúť pdf
27. 25.6.2020  Zmluva SS_4_2020. Stiahnúť pdf
28. 26.6.2020  Zmluva SS_1_2020. Stiahnúť pdf
29. 1.7.2020  Zverejnenie kúpných zmlúv z 11. zasadnutia OZ. Stiahnúť pdf
30. 1.7.2020  Zmluva Audit. Stiahnúť pdf
31. 6.7.2020  Kúpna zmluva Tebeľák. Stiahnúť pdf
32. 10.7.2020  Zmluva o dielo – „ Spevnené plochy Brezovica. Stiahnúť pdf
33. 10.7.2020  Zmluva o nájme bytu č. 01/2020 0394. Stiahnúť pdf
34. 21.7.2020  Zmluva o dielo Eurovia. Stiahnúť pdf
35. 13.8.2020  Dohoda splátkový kalendár. Stiahnúť pdf
36. 19.8.2020  Zmluva kamerový systém - PSK. Stiahnúť pdf
37. 11.9.2020  Kúpna zmluva Sedláková. Stiahnúť pdf
38. 16.9.2020  Zmluva knižničný fond. Stiahnúť pdf
39. 21.9.2020  Zámenná zmluva manželia Koľovci. Stiahnúť pdf
40. 25.9.2020  Zmluva návratná finančná výpomoc. Stiahnúť pdf