Slovak English German Russian
P.Č. Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
1. 3.1.2020  Zmluva na odchyt psov. Stiahnúť pdf
2. 14.1.2020  Zmluva o poskytnutí dotácie. Stiahnúť pdf
3. 20.1.2020  Kúpna zmluva - nábytok pre ZŠ s MŠ. Stiahnúť pdf
4. 28.1.2020  Dohoda Brantner Nova. Stiahnúť pdf