Slovak English German Russian

Copyright © 2011 - Všetky práva vyhradené obec Brezovica nad Torysou

Joomla Templates by Joomla-Monster.com
P.Č. Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
1. 7.1.2021  Zmluva NFP. Stiahnúť pdf
2. 15.1.2021  Zmluva dotácia TJ. Stiahnúť pdf
3. 21.1.2021  Zmluva o poskytovaní služieb. Stiahnúť pdf
4. 3.2.2021  Dodatok č.1 Zmluva Poliklinika. Stiahnúť pdf
5. 4.2.2021  Zmluva Poliklinika. Stiahnúť pdf
6. 12.2.2021  Zmluva o poskytovaní služieb. Stiahnúť pdf
7. 21.2.2021  Zmluva o poskytovaní služieb. Stiahnúť pdf
8. 22.2.2021  Stavebné úpravy v Dome smútku. Stiahnúť pdf
9. 25.2.2021  Zmluva VSE. Stiahnúť pdf
10. 28.2.2021  Zmluva o poskytovaní služieb. Stiahnúť pdf
11. 3.3.2021  Zmluva o poskytovaní služieb. Stiahnúť pdf
12. 3.3.2021  Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke. Stiahnúť pdf
13. 19.3.2021  Zmluva o poskytovaní dotácie. Stiahnúť pdf
14. 19.3.2021  Zmluva o poskytovaní dotácie. Stiahnúť pdf
15. 31.3.2021  Zmluva o poskytovaní dotácie. Stiahnúť pdf
16. 1.4.2021  Rámcova zmluva na odchyt psov. Stiahnúť pdf
17. 8.4.2021  Zmluva o dielo ZŠ s MŠ Brezovica. Stiahnúť pdf
18. 8.4.2021  Zmluva o dielo ZŠ s MŠ Brezovica - Príloha č. 1. Stiahnúť pdf
19. 9.4.2021  Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky. Stiahnúť pdf
20. 9.4.2021  Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest. Stiahnúť pdf
21. 9.4.2021  Zmluva zmeny UPNO. Stiahnúť pdf
22. 20.4.2021  Zmluva o poskytnutí dotácie. Stiahnúť pdf
23. 29.4.2021  Kúpna zmluva J. Adamko a D. Adamková. Stiahnúť pdf
24. 29.4.2021  Nájomna zmluva č. 01/2021 0526. Stiahnúť pdf
25. 29.4.2021  Zmluva poliklinika. Stiahnúť pdf
26. 4.5.2021  Zmluva Stamin. Stiahnúť pdf
27. 5.5.2021  Kúpna zmluva R. Molčan a M. Molčanová. Stiahnúť pdf
28. 13.5.2021  Kúpna zmluva M. Nemec. Stiahnúť pdf
29. 13.5.2021  Zmluva DPO. Stiahnúť pdf
30. 14.5.2021  Zmluva o nájme bytu č. 03/2021 88. Stiahnúť pdf
31. 14.5.2021  Zmluva o nájme byty – Maroš Bujňák ml.. Stiahnúť pdf
32. 15.6.2021  Dodatok č.3 k Zmluve o NFP. Stiahnúť pdf
33. 30.6.2021  Dohoda č. 2137054197 - Cesta na trh práce 3. Stiahnúť pdf
34. 30.6.2021  Zmluva o dielo. Stiahnúť pdf
35. 19.7.2021  Zmluva o dielo - Dodatok č.1. Stiahnúť pdf