Vytlačiť
P.Č. Dátum zverejnenia Názov zmluvy Stiahnúť
1. 7.1.2021  Zmluva NFP. Stiahnúť pdf
2. 15.1.2021  Zmluva dotácia TJ. Stiahnúť pdf
3. 21.1.2021  Zmluva o poskytovaní služieb. Stiahnúť pdf
4. 3.2.2021  Dodatok č.1 Zmluva Poliklinika. Stiahnúť pdf
5. 4.2.2021  Zmluva Poliklinika. Stiahnúť pdf
6. 12.2.2021  Zmluva o poskytovaní služieb. Stiahnúť pdf
7. 21.2.2021  Zmluva o poskytovaní služieb. Stiahnúť pdf
8. 22.2.2021  Stavebné úpravy v Dome smútku. Stiahnúť pdf
9. 25.2.2021  Zmluva VSE. Stiahnúť pdf
10. 28.2.2021  Zmluva o poskytovaní služieb. Stiahnúť pdf
11. 3.3.2021  Zmluva o poskytovaní služieb. Stiahnúť pdf
12. 3.3.2021  Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke. Stiahnúť pdf
13. 19.3.2021  Zmluva o poskytovaní dotácie. Stiahnúť pdf
14. 19.3.2021  Zmluva o poskytovaní dotácie. Stiahnúť pdf
15. 31.3.2021  Zmluva o poskytovaní dotácie. Stiahnúť pdf
16. 1.4.2021  Rámcova zmluva na odchyt psov. Stiahnúť pdf
17. 8.4.2021  Zmluva o dielo ZŠ s MŠ Brezovica. Stiahnúť pdf
18. 8.4.2021  Zmluva o dielo ZŠ s MŠ Brezovica - Príloha č. 1. Stiahnúť pdf
19. 9.4.2021  Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky. Stiahnúť pdf
20. 9.4.2021  Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest. Stiahnúť pdf
21. 9.4.2021  Zmluva zmeny UPNO. Stiahnúť pdf
22. 20.4.2021  Zmluva o poskytnutí dotácie. Stiahnúť pdf
23. 29.4.2021  Kúpna zmluva J. Adamko a D. Adamková. Stiahnúť pdf
24. 29.4.2021  Nájomna zmluva č. 01/2021 0526. Stiahnúť pdf
25. 29.4.2021  Zmluva poliklinika. Stiahnúť pdf
26. 4.5.2021  Zmluva Stamin. Stiahnúť pdf
27. 5.5.2021  Kúpna zmluva R. Molčan a M. Molčanová. Stiahnúť pdf
28. 13.5.2021  Kúpna zmluva M. Nemec. Stiahnúť pdf
29. 13.5.2021  Zmluva DPO. Stiahnúť pdf
30. 14.5.2021  Zmluva o nájme bytu č. 03/2021 88. Stiahnúť pdf
31. 14.5.2021  Zmluva o nájme byty – Maroš Bujňák ml.. Stiahnúť pdf
32. 15.6.2021  Dodatok č.3 k Zmluve o NFP. Stiahnúť pdf
33. 30.6.2021  Dohoda č. 2137054197 - Cesta na trh práce 3. Stiahnúť pdf
34. 30.6.2021  Zmluva o dielo. Stiahnúť pdf
35. 14.7.2021  Zmluva Brantner. Stiahnúť pdf
36. 19.7.2021  Zmluva o dielo - Dodatok č.1. Stiahnúť pdf
37. 20.7.2021  Zmluva VSD. Stiahnúť pdf
38. 23.7.2021  Zmluva Ekofond SPP. Stiahnúť pdf
39. 28.7.2021  Zmluva FPU 2021. Stiahnúť pdf
40. 18.8.2021  Zmluva SKCH 2021. Stiahnúť pdf
42. 24.8.2021  Zmluva Seniorvital 2021. Stiahnúť pdf
43. 25.8.2021  Zmluva o zriadení vecného bremena. Stiahnúť pdf
44. 7.9.2021  Zmluva ISPO časť A. Stiahnúť pdf
44. 7.9.2021  Zmluva ISPO časť B. Stiahnúť pdf