Slovak English German Russian

SPOLOČENSKÁ KRONIKA ZA ROK 2020

B l a h o ž e l á m e  k uzavretiu manželstva

1.    Mgr. Dávid Kulpa a Mgr. Michaela Brehová

2.    Matúš Križánek a Rozália Kaščáková

3.    Emil Klembara a Nikola Balčáková

4.    Daniel Olšavský a Zuzana Kobulnícka

5.    Jaroslav Bujňák a Martina Hovancová

6.    Jakub Ružbarský a Renáta Ďuricová

7.    Ing. Patrik Čačo a Gabriela Bucková

8.    Erik Ďurica a Tatiana Martoňáková   

9.    Róbert Polomský a Mgr. Magdaléna Mašlejová

10.   Ján Luterán a Mária Stedinová

10.   Tadeáš Jacko a Katarína Hajduková

10.   Stanislav Pastelák a Miriam Kaduková

10.   Anton Filip a Júlia Planá

10.   Dávid Vysočan a Bernadeta Huda

10.   Lukáš Bučka a Zuzana Koľová

10.   Ing. Martin Kravec a Mgr. Ivana Kušnírová

10.   Peter Bednár a Júlia Hnatová

10.   Slavomír Kohan a Terézia Bujňáková

10.   Patrik Jacko a Terézia Žitnayová

Privítali sme medzi nami

„Deti sú šťastím, ale i starosťou“

1.      Simona Čizová

2.      Matúš Rabatín                                

3.      Matej Marcin                               

4.      Katarína Škapurová                                     

5.      Dominik Kocurek                          

6.      Barbora Sudimáková                           

7.     Sabína Bučková                   

8.     Martin Nehila                           

9.    Timea Kušnírová                     

10.   Martin Urda

11.   Zoe Hricová

12.   Timea Jacková

13.   Adam Semančík

14.   Jakub Dlugoš

15.   Richard Klembara

16.   Sofia Kulpová

17.   Sofia Kušnírová

18.   Nela Tomaščáková

 

,,Smrť nerozlúči tých ktorých v živote láska spájala:"  

Rozlúčili sme sa s ...            

1.  Terézia Kocúreková

2.  Emanuel Adamko

3.  Imrich Dragoň

4.  Mário Marek Kravec

5.  Marián Jacko

6.  Michal Kuruc

7.  Anna Olšavská

8. Štefan Bujňák

9.  Jozef Bujňák

10.  Anna Mertová

11.  Milan Ďurica

12.  Terézia Blizmanová

12.  Ľudmila Čačová

12.  Irena Koribská

12.  Vincent Mišek

_____________________________________

 

Najstarší občania

„Nech Nebeský Otec žehná vaše kroky

a Panna Mária nech žehná ďalšie vaše roky“

           

Klembara Jozef     96 rokov

           

Kuľková Anna     96 rokov

Čačová Žofia     95 rokov

Štefánia Kaczorovská     94 rokov

Sabína Blizmanová     93 rokov

Judita Semanová     93 rokov

OBEC BREZOVICA   

ROK 2020

štatistika pohybu obyvateľstva

počet obyvateľov k 31.12.2020      1687

počet prihlásených v roku 2020 -    17

počet odhlásených v roku 2020 -     24

narodených -                                    18

zomretých -                                       15      

V Brezovici   08- 01- 2020
Spracovala:
Marta Miková, pracovníčka obce