Slovak English German Russian

SPOLOČENSKÁ KRONIKA ZA ROK 2018

B l a h o ž e l á m e  k uzavretiu manželstva

1.    Kamil Rybár a Miroslava Jánošíková

2.    Jakub Ďurica a Denisa Martoňáková

3.    Dávid Piskura a Jana Goliašová

4.    Eduard Klembara a MUDr. Mária Planá

5.    Jozef Stolarik a Veronika Pčolková

6.    Mgr. Vladimír Rabatín a Mgr. Veronika Bujňáková

7.    Peter Pavlinský a Daniela Jaššová

8.    Vladimír Hujo a Monika Kulpová   

9.    Tomáš Huňady a Nikola Jarčušková

10.   Martin Marcin a Dominika Piskurová

10.   Stanislav Černický a Marianna Sendrejová

10.   Martin Pjaták a Tatiana Kľocová

10.   Matej Bulko a Mária Stoláriková

10.   Peter Kušnír a Mgr. Daniela Pacovská

Privítali sme medzi nami

„Deti sú šťastím, ale i starosťou“

1.      Nina Matalíková

2.      Emma Ďuricová                               

3.      Vanda Volčková                               

4.      Zuzana Mojžišová                                     

5.      Kristína Filipová                          

6.      František Nehila                          

7.     Bianka Hujová                   

8.     Kamil Rybár                           

9.    Isabella Fletcher                     

10.   Diana Dudová

11.   Sophia Sabolíková

12.   Klaudia Mertová

13.   Dávid Segiňák

14.   Matej Klembara

15.   Kristína Kiselová

16.   Daniel Kaža

17.   Zuzana Sudimáková

18.   Tamara Timčová

19.   Marek Kall

20.   Markus Ďurica

21.   Tobias Bujnovský

22.   Liana Janošková

23.   Katarína Hrivňáková

 

,,Smrť nerozlúči tých ktorých v živote láska spájala:"  

Rozlúčili sme sa s ...            

1.  Veronika Bujňáková

2.  Ján Krolák

3.  Mgr. Daniela Hrošová

4.  Anna Rimská

5.  Ján Hockicko

6.  Jozef Klenotič

7.  Ladislav Koľ

8. Mária Bujňáková

9.  Margita Matľáková

10. Irena Adamková

11. Helena Kocúrková

12. Klára Gorneková

_____________________________________

 

Najstarší občania

„Nech Nebeský Otec žehná vaše kroky

a Panna Mária nech žehná ďalšie vaše roky“

           

Klembara Jozef     95 rokov

           

Kuľková Anna     95 rokov

Klembarová Cecília     94 rokov

Čačová Žofia     94 rokov

OBEC BREZOVICA   

ROK 2018

štatistika pohybu obyvateľstva

počet obyvateľov k 31.12.2018      1688

počet prihlásených v roku 2018 -    41

počet odhlásených v roku 2018 -     42

narodených -                                    23

zomretých -                                       12      

V Brezovici   07- 01- 2019
Spracovala:
Marta Miková, pracovníčka ohlasovňe