Slovak English German Russian

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

Špeciálna volebná komisia.

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

Profil verejného obstarávateľa

logo brezovica

Názov:    obec Brezovica

Zastúpený:   Ing. Jozef Hodoši   starosta obce

IČO:    00326861

DIČ:    2020711385

Tel.:     051/45 91554

Sídlo:

Brezovica č.59

082 74 Brezovica

okr. Sabinov

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

 

 Názov zakázky Dátum zverejnenia zadávania zakázky
 Plynofikácia bytov prízemie, budova č.394  9.9.2013
 Oprava strešného plášťa, budova Ocú č.59  9.9.2013
 Snežná fréza  22.11.2013