Vytlačiť

 

 

Výzva na predloženie ponuky Brezovica IKT.

Zadanie Brezovica IKT.

Príloha 1 - Identifikácia uchádzča Brezovica IKT.

Príloha 2 - návrh na plnenie kritérií Brezovica IKT.