Slovak English German Russian

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

Špeciálna volebná komisia.

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

Tlačivá k miestným daniam Stiahnúť
Priznanie k miestnym daniam-FO od 1.1.2013
Priznanie k miestnym daniam-PO od 1.1.2013
Poučenie k vyplneniu priznania k miestnym daniam od 1.1.2013
Žiadosť na zníženie k miestnym daniam o odpadoch fyzická osoba
Žiadosť na zníženie k miestnym daniam o odpadoch živnostník
Vzor potvrdenia k úľave na komunálny odpad
Evidencia obyvateľstva Stiahnúť
Tlačivo k prechodnému pobytu
Tlačivo k trvalému pobytu
Tlačivo na súhlas k trvalému pobytu
Tlačivo na žiadosť o vydanie potvrdenia o trvalom pobyte
Tlačivo na návrh zrušenia trvalého pobytu
Tlačivo odhlasovací lístok
Tlačivo k vyhlaséniu o zákaze poskytovania údajov
Matrika Stiahnúť
Tlačivo na žiadosť o vydanie matričného dokladu
Tlačivo na osvedčenie o štátnom občianstve
Tlačivo na zápis o narodení
Tlačivo na zápis o úmrti
Tlačivo na zápis o uzavretí manželstva
Tlačivo k zápisnici o určení otcovstva dieťaťa doteraz nenarodeného
Tlačivo k priezvisku po rozvode
Osvedčovanie podpisov a listín Stiahnúť
Tlačivo na čestné vyhlásenie
Tlačivo k splnomocneniu
Tlačivo na splnomocnenie k prepisu auta
Tlačivo k splnomocneniu na zastupovanie
Tlačivo na generálnu plnú moc
Stavebné činnosti Stiahnúť
Stavebnú činnosť vykonáva Spoločný stavebný úrad Lipany. Na stránku úradu sa dostanete po kliknutí na obrázok vedľa.
Pridelenie súpisného a orientačného čísla Stiahnúť
Zákon o registri adries - stavebný zákon
Čestné vyhlásenie do r. 1976
Kód druhu stavby
Žiadosť o určenie SČ
Žiadosť o zrušenie, zmenu SČ
Drobná stavba Stiahnúť
Tlačivo k drobnej stavbe
Tlačivo k ohláseniu stavebých úprav, udržiavacie práce
Tlačivo k zásahu do komunikácie
Sociálne služby Stiahnúť
Tlačivo pre odkázanosť na sociálnu službu
Tlačivá SHR. Stiahnúť
SHR Informácie.
SHR Žiadosti.
Tlačivá výrub stromov. Stiahnúť
Oznamenie.
Žiadosť.
Info výrub drevýn.