Vytlačiť
Tlačivá k miestným daniam Stiahnúť
Priznanie k miestnym daniam-FO od 1.1.2013
Priznanie k miestnym daniam-PO od 1.1.2013
Poučenie k vyplneniu priznania k miestnym daniam od 1.1.2013
Žiadosť na zníženie k miestnym daniam o odpadoch fyzická osoba
Žiadosť na zníženie k miestnym daniam o odpadoch živnostník
Vzor potvrdenia k úľave na komunálny odpad
Evidencia obyvateľstva Stiahnúť
Tlačivo k prechodnému pobytu
Tlačivo k trvalému pobytu
Tlačivo na súhlas k trvalému pobytu
Tlačivo na žiadosť o vydanie potvrdenia o trvalom pobyte
Tlačivo na návrh zrušenia trvalého pobytu
Tlačivo odhlasovací lístok
Tlačivo k vyhlaséniu o zákaze poskytovania údajov
Matrika Stiahnúť
Tlačivo na žiadosť o vydanie matričného dokladu
Tlačivo na osvedčenie o štátnom občianstve
Tlačivo na zápis o narodení
Tlačivo na zápis o úmrti
Tlačivo na zápis o uzavretí manželstva
Tlačivo k zápisnici o určení otcovstva dieťaťa doteraz nenarodeného
Tlačivo k priezvisku po rozvode
Osvedčovanie podpisov a listín Stiahnúť
Tlačivo na čestné vyhlásenie
Tlačivo k splnomocneniu
Tlačivo na splnomocnenie k prepisu auta
Tlačivo k splnomocneniu na zastupovanie
Tlačivo na generálnu plnú moc
Stavebné činnosti Stiahnúť
Stavebnú činnosť vykonáva Spoločný stavebný úrad Lipany. Na stránku úradu sa dostanete po kliknutí na obrázok vedľa.
Pridelenie súpisného a orientačného čísla Stiahnúť
Zákon o registri adries - stavebný zákon
Čestné vyhlásenie do r. 1976
Kód druhu stavby
Žiadosť o určenie SČ
Žiadosť o zrušenie, zmenu SČ
Drobná stavba Stiahnúť
Tlačivo k drobnej stavbe
Tlačivo k ohláseniu stavebých úprav, udržiavacie práce
Tlačivo k zásahu do komunikácie
Sociálne služby Stiahnúť
Tlačivo pre odkázanosť na sociálnu službu
Tlačivá SHR. Stiahnúť
SHR Informácie.
SHR Žiadosti.
Tlačivá výrub stromov. Stiahnúť
Oznamenie.
Žiadosť.
Info výrub drevýn.