Slovak English German Russian
P.Č. Dátum zverejnenia  Zasadnutie Stiahnúť
    Pozvánka na I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Brezovica dňa 15.02.2018 o 17.00hod. Stiahnúť pdf
1. 17.02.2018  Zápisnica z I.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z I.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
    Pozvánka na II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Brezovica dňa 12.04.2018 o 17.00hod. Stiahnúť pdf
2. 12.04.2018  Zápisnica z II.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z II.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
    Pozvánka na III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Brezovica dňa 14.06.2018 o 17.00hod. Stiahnúť pdf
3. 14.06.2018  Zápisnica z III.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z III.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
    Pozvánka na IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Brezovica dňa 23.08.2018 o 17.00hod. Stiahnúť pdf
4. 23.08.2018  Zápisnica z IV.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z IV.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
    Pozvánka na V. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Brezovica dňa 18.10.2018 o 17.00hod. Stiahnúť pdf
5. 18.10.2018  Zápisnica z V.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z V.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
    Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Brezovica dňa 02.12.2018 o 15.00hod. Stiahnúť pdf
6. 02.12.2018  Zápisnica z ustanovujúceho Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z ustanovujúceho Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
    Pozvánka na I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Brezovica dňa 13.12.2018 o 17.00hod. Stiahnúť pdf
7. 13.12.2018  Zápisnica z I.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z I.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf