Slovak English German Russian
P.Č. Dátum zverejnenia  Zasadnutie Stiahnúť
    Pozvánka na VIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Brezovica dňa 18.02.2020 o 17.00hod. Stiahnúť pdf
1. 18.02.2020  Zápisnica z VIII.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z VIII.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
    Pozvánka na IX. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Brezovica dňa 16.04.2020 o 17.00hod. Stiahnúť pdf
2. 16.04.2020  Zápisnica z IX.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Výpis Uznesenia z IX.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
    Pozvánka na X. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Brezovica dňa 10.06.2020 o 17.00hod. Stiahnúť pdf
3. 10.06.2020  Zápisnica z X.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z X.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
    Pozvánka na XI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Brezovica dňa 30.06.2020 o 17.00hod. Stiahnúť pdf
4. 30.06.2020  Zápisnica z XI.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z XI.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
    Pozvánka na XII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Brezovica dňa 17.09.2020 o 17.00hod. Stiahnúť pdf
5. 17.09.2020  Zápisnica z XII.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf
     Uznesenie z XII.Zasadnutia obecného zastupiteľstva Stiahnúť pdf