Slovak English German Russian

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

Špeciálna volebná komisia.

uradna tabula

Po kliknutí na čítať ďalej sa vám zobrazí článok...

Čítať ďalej...

Správca farnosti: doc.ThDr. Peter Sedlák PhD. farár - dekan vo farnosti Brezovica.

Kontakty:                                      

telefón: 051/ 45 91 206                        Adresa: RKFÚ Brezovica                          

mobil:                                        Brezovica 44

e-mail:                                                             082 74 Brezovica

Rímskokatolícky kostol Všetkých Svätých v Brezovici nad Torysou

Farnosť Brezovica patrí do Košickej arcidiecézy, dekanát Lipany.
Patrónom farnosti sú Všetci svätí.
Farnosť Brezovica slávi dve odpustové slávnosti a to v deň Ružencovej Panny Márie (7. október) a sviatok Všetkých svätých (1. novembra). Farnosť Brezovica je rímsko-katolícka.